Aprovada la llei estatal de canvi climàtic i transició energètica

Ajuts Nuclis d’R+D d’economia circular en l’àmbit dels residus, any 2021
29/04/2021
Aprovat el Reial Decret per fomentar l’ús dels biocarburants
20/06/2021
Ajuts Nuclis d’R+D d’economia circular en l’àmbit dels residus, any 2021
29/04/2021
Aprovat el Reial Decret per fomentar l’ús dels biocarburants
20/06/2021

Aprovada la llei estatal de canvi climàtic i transició energètica

El Congrés dels Diputats ha aprovat la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, la primera a Espanya sobre la temàtica. El text, que arriba en un moment clau per activar les palanques de recuperació econòmica, estableix els objectius per assolir la plena descarbonització de l’economia abans del 2050.

Tots els grups parlamentaris han treballat en el text de la llei. Després d’haver passat pel Congrés i el Senat, el text ha quedat enriquit i reforçat amb les esmenes realitzades. La llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica preveu una primera revisió a l’alça dels seus objectius en 2023, els quals per molts experts es consideren insuficients i poc ambiciosos.

Per aconseguir l’objectiu de neutralitat climàtica en 2050, la llei presenta un d’intermedi en 2030 que consisteix en la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle d’almenys un 23% respecte al 1990. Aquest objectiu es revisarà periòdicament i la primera revisió serà en 2023. Aquest és l’aspecte que més crítiques ha suscitat per part de les organitzacions ecologistes, que titllen els objectius intermedis de “poc ambiciosos”, sobretot, si ho comparem amb la meta fixada per la UE de reducció de les emissions per al 2030 de l’55%. En concret, per l’any 2030 es fixa:

  • Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en, al menys, un 23% respecte a les de 1990.
  • Assolir una penetració d’energies d’origen renovable en el consum d’energia final de, al menys, un 42% (enfront de l’prop de l’20% actual).
  • Assolir un sistema elèctric amb, al menys, un 74% de generació a partir d’energies d’origen renovable (davant el 40% d’aquest moment).

L’objectiu global per al 2050 és aconseguir la neutralitat climàtica, podent emetre únicament gasos que puguin ser captats pels embornals, com els boscos.

Més info aquí