Aprovat el Reial Decret per fomentar l’ús dels biocarburants

Aprovada la llei estatal de canvi climàtic i transició energètica
20/06/2021
Subvencions a projectes de prevenció, reutilització i reciclatge de residus industrials (2021)
20/06/2021

Aprovat el Reial Decret per fomentar l’ús dels biocarburants

Després de la proposta realitzada pel ministeri per a la transició ecològica i el repte demogràfic (MITECO), el consell de ministres ha aprovat el Reial Decret 205/2021 que fomenta l’ús de biocarburants i regula objectius de venda o consum per 2021 i 2022.

El principal objectiu de la norma és reduir les emissions en el transport, peça clau per a la transició energètica i l’ús d’energies renovables en aquest sector. Aquesta transició s’ha de fer de manera sostenible, protegint la biodiversitat i la salut dels ecosistemes. Per això, la norma estableix certes limitacions als orígens d’aquests biocarburants mantenint la contribució màxima per assolir l’objectiu de renovables en el transport del 7% de biocarburants procedents de cultius alimentaris i farratgers en el consum final d’energia en els anys 2021 i 2022.

Es tracta de cultius rics en midó, sucrers o oleaginosos produïts en sòls agrícoles com a cultiu principal. Atenent a això, es busca, evitar un increment de demanda de terrenys per a fins energètics, ja que es desvia la finalitat principal com a producte alimentari. També es tindran sota vigilància els cultius amb risc elevat de canvi indirecte de l’ús de la terra per als que s’observi una expansió de la superfície de producció en terres amb elevades reserves de carboni (boscos, aiguamolls, torberes, etc.). Una excessiva utilització d’aquests biocarburants implicaria un risc elevat d’augment d’emissions de gasos efecte hivernacle.

El Reial decret també estableix objectius de penetració de biocarburants avançats que procedeixen de matèries primeres que no competeixen amb els cultius alimentaris, com els residus o les algues.

Més info aquí