Ajuts Nuclis d’R+D d’economia circular en l’àmbit dels residus, any 2021

Ajuts en forma de cupons a la competitivitat, innovació i economia circular pel 2021
15/04/2021
Aprovada la llei estatal de canvi climàtic i transició energètica
20/06/2021
Ajuts en forma de cupons a la competitivitat, innovació i economia circular pel 2021
15/04/2021
Aprovada la llei estatal de canvi climàtic i transició energètica
20/06/2021

Ajuts Nuclis d’R+D d’economia circular en l’àmbit dels residus, any 2021

Si tens al cap un nou producte o servei tecnològic, els Nuclis d’R+D empresarial són l’empenta que necessites per fer-lo realitat. Amb aquests ajuts pots rebre fins a 150.000 euros a fons perdut (entre un 25% i un 70% segons la mida de l’empresa) per desenvolupar durant tres anys el teu projecte.

Els beneficiaris podran ser les empreses amb ànim de lucre,  experiència i capacitat (infraestructura i econòmica) per fer internament el projecte a Catalunya, i que com a mínim tinguin 4 anys de vida. Hi ha dues categories:

 • a) Projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia podrà ser utilitzat dins del procés productiu del propi sol·licitant
 • b) Projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia dissenyat és per implantar a un tercer.

Els projectes d’R+D han d’estar relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar nous processos o la millora tecnològica dels ja existents, que aportin un salt tecnològic (Technology Readiness Levels, TRL) comprés entre el nivell TRL 3 i 7, i han d’encaixar-se en els següents objectius:

 • Que el valor dels productes, materials i recursos es mantinguin el màxim de temps possible dins l’economia.
 • Que es generin el mínim de residus possible
 • Caminar cap a l’objectiu de màxima eficiència en l’ús de recursos, reduint el consum de matèries primeres i la generació de residus en tot el cicle de vida dels productes.
 • Millora de processos de tractament de residus amb l’objectiu de recuperar recursos i/o disminuir la quantitat de residus que finalment són destinats a dipòsit (millora de processos de tractament).

Les principals despeses elegibles són

 • Despeses de personal tècnic contractat en que estiguin dedicats a tasques de caràcter tècnic del projecte: (màxima del 80% de la seva jornada laboral)
  Despeses de col·laboracions externes/Subcontractacions, entre d’altres (màxim 50% del projecte):
 • Despeses d’investigació o desenvolupament tecnològic contractual,
 • Contractació externa per a tasques d’enginyeria o disseny i/o Assajos i proves de laboratori.
 • Altres despeses: material fungible o altre material necessari per a la construcció de prototips, realitzar assajos, etc.

El pressupost total és de 1M€, amb termini de sol·licituds el 30/06/2021. Consulta les bases aquí.