DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOSTENIBLEAvançant cap al model productiu del futur

El desenvolupament econòmic sostenible entès una estratègia del govern, les empreses i la societat civil per crear una economia més competitiva, perdurable en el temps i responsable social i ambientalment.

El conjunt d’estratègies governamentals donen les pautes i exigeixen prendre decisions en aquest camí. OÎCOS us pot ajudar a avançar amb projectes d’índole estratègica sempre amb els peus tocant a terra.

Els Plans d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), les Agendes21 i Plans d’Acció Locals per la Sostenibilitat són alguns dels instruments comuns que darrerament s’estan impulsant, però cada territori pot encaminar plans i accions amb objectius concrets i diferents. Avancem?

Demanar informació

Ecologia i simbiosi industrial

OÎCOS planteja projectes viables i econòmicament favorables per portar les tesis de la ecologia industrial a la realitat, procurant minimitzar els subproductes i residus d’un grup d’empreses, afavorint l’aprofitament energètic compartit i l’estalvi en l’ús i tractament conjunt de l’aigua.

La relació entre indústries (o altres entitats) que promou l'ecologia industrial vol tendir a tancar el cicle de matèria i, per tant, obtenir un nivell zero de residus. Això ho aconsegueix en part usant els subproductes i residus d'una indústria com matèria primera d'altres, com passa en els ecosistemes naturals. És fàcil imaginar els beneficis econòmics i mediambientals que aquest mètode comporta, doncs a l'estalvi de recursos se suma la minimització de residus i la disminució de càrregues contaminants. A això s'afegeix la millora de la imatge ambiental de les empreses, entitats i municipis i la major relació i col·laboració dins del sector industrial i del sector industrial amb el medi social i natural.

Demanar informació

Assistència ambiental a entitats locals

Des d’estudis i solucions concretes, fins a assistència presencial amb experts del nostre equip, donem solució eficient a les problemàtiques d’Ajuntaments i Mancomunitats de Municipis per a millorar el seu grau de sostenibilitat i reduir-ne en molts casos els costos de gestió i d’ús de recursos.
  • COMPTABILITAT ENERGÈTICA
  • AUDITORIES DE GESTIÓ DE RESIDUS
  • VALORACIONS DE CONSUM D’AIGUA
  • ESTUDIS DE MILLORES EN EL SANEJAMENT
  • ORGANITZACIÓ D’EVENTS, JORNADES FORMATIVES I DE SENSIBILITZACIÓ
  • GESTIÓ DE MESES DE TREBALL

Demanar informació