Subvencions als ajuntaments per l’ús de la biomassa en equipaments de la província de Tarragona

Autosuficiència energètica a empreses del Berguedà
04/11/2019
La Generalitat accelera les mesures per fer front a la situació d’emergència climàtica
29/11/2019

Subvencions als ajuntaments per l’ús de la biomassa en equipaments de la província de Tarragona

Xarxa de calor amb biomassa. Diputació de Tarragona. Font: tarragonadigital.com

La Diputació de Tarragona convoca fins el proper 16 de desembre de 2019 ajuts econòmics pel foment de l’ús de la biomassa en equipaments municipals, subvencionant fins el 50% inversions realitzades pels ajuntaments del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre en dues línies d’ actuacions subvencionables:

  • Línia 1: Instal·lació de calderes o microxarxes de calor de biomassa, de potència igual o superior a 25 kW, per la millora de l’eficiència energètica d’edificis públics municipals o de gestió municipal, la despesa energètica dels quals correspongui a l’ajuntament.
  • Línia 2: Creació de centres d’assecatge d’estella forestal.

La tramitació requereix de disposar d’almenys el projecte bàsic degudament signat per un tècnic facultatiu.

A OÎCOS podem ajudar-vos en el plantejament, redacció de projectes i sol·licitud d’ajuts per l’ús de biomassa forestal i agrícola per usos tèrmics.