Autosuficiència energètica a empreses del Berguedà

Photo by Kristopher Roller on Unsplash
Cupons a la innovació i economia circular 2019
22/10/2019
Subvencions als ajuntaments per l’ús de la biomassa en equipaments de la província de Tarragona
18/11/2019

Autosuficiència energètica a empreses del Berguedà

El passat 30 d’octubre, OÎCOS y SÍMBIOSY varen participar en la jornada Autosuficiència Energètica a l’Empresa , organitzada per l’Agència de Desenvolupament del Berguedà en el marc del projecte Economia Circular Berguedà. La jornada va comptar amb la participació d’empresaris que varen poder conèixer el nou marc normatiu de l’autoconsum elèctric i diferents opcions per autoproduir energia amb fonts renovables: fotovoltaica, microhidràulica, minieòlica i biomassa.

La sessió tenia també com a objectiu realitzar visites tècnciques a instal·lacions en funcionament, així com posar en contacte empreses instal·ladores locals que poguessin aportar les seves solucions. D’aquesta manera, la jornada va tenir lloc a les instal·lacions d’APLITELC Berguedà, i va comptar amb participació de Grupinstec Renovables.