Subvencions a entitats sense ànim de lucre per actuacions i projectes d’educació i sensibilització ambiental

Projecte de xarxa de calor a biomassa a la zona esportiva i CEIP Jaume Balmes de Corbera de Llobregat
28/01/2020
Cimera_accio_climàtrica
Ens adherim als compromisos d’Acció Climàtica. I vosaltres?
22/02/2020

Subvencions a entitats sense ànim de lucre per actuacions i projectes d’educació i sensibilització ambiental

La Generalitat de Catalunya ha obert convocatòria de subvencions a entitats del tercer sector ambiental per als anys 2020, 2021 i 2022, per ajudar a finançar actuacions d’educació i sensibilització ciutadana envers el patrimoni natural i la biodiversitat.

S’inclouen actuacions que van des de l’educació ambiental als centres educatius fins a accions de sensibilització aprofitant visites a la natura.

En total, s’atorgaran ajuts que sumen 600.000 euros. Les subvencions, que tindran un import màxim de 30.000 euros per entitat, es pagaran de la manera següent: 

  • 360.000 euros el 2020 
  • 120.000 euros el 2021 
  • 120.000 euros el 2022 

Els beneficiaris son organitzacions privades sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i inscrites en un registre públic, la missió de les quals es vincula amb la protecció i millora ambiental.L’objectiu d’aquests ajuts és fomentar l’educació i la sensibilització ambiental com a eines per afavorir la corresponsabilitat de la ciutadania en la cura de l’entorn natural, així com per promoure el canvi social d’actituds i hàbits necessari per avançar cap a una cultura de la sostenibilitat.  

Cada entitat només podrà presentar un únic projecte a la convocatòria dins del termini d’un mes a comptar des d’avui, mitjançant la seu electrònica de la Generalitat. 

Els ajuts donen compliment als objectius de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya aprovada pel Govern el passat mes de juliol, el full de ruta català per a les polítiques de conservació de la natura fins al 2030. Concretament, el seu àmbit sisè, se centra en la implicació de la societat com a agent necessari, actiu i compromès en la conservació del patrimoni natural. L’educació i la sensibilització ambiental també és un dels reptes recollits en el Pla nacional per a la implantació de l’Agenda 2030 a Catalunya, aprovat recentment pel Govern.

Contecteu amb nosaltres i us podrem assessorar tant en el projecte com en el tràmit de sol·licitud. Termini: 10/03/2020