Projecte de xarxa de calor a biomassa a la zona esportiva i CEIP Jaume Balmes de Corbera de Llobregat

S’aprova el nou CTE
28/01/2020
Photo by Will Klinzman
Subvencions a entitats sense ànim de lucre per actuacions i projectes d’educació i sensibilització ambiental
13/02/2020
S’aprova el nou CTE
28/01/2020
Photo by Will Klinzman
Subvencions a entitats sense ànim de lucre per actuacions i projectes d’educació i sensibilització ambiental
13/02/2020

Projecte de xarxa de calor a biomassa a la zona esportiva i CEIP Jaume Balmes de Corbera de Llobregat

El passat dilluns 15 de juliol es va aprovar per Junta de Govern l’aprovació inicial del projecte per la instal·lació d’una caldera de biomassa que donarà servei a la zona esportiva i a l’escola Jaume Balmes de Corbera de Llobregat.

El projecte ha estat elaborat per OÎCOS, plantejant una caldera policombustible de 400kW d‘estella forestal, adaptable també per a biomassa agrícola, que dona servei a una xarxa de calor per al Pavelló Poliesportiu Municipal, els vestidos de la Piscina Municipal i el CEIP Jaume Balmes.

Actualment el projecte es troba en fase de licitació. L’inici previst de les obres serà a finals de juliol de 2020, per tal d’afectar mínimament les activitats esportives i la mobilitat de la zona.

Una vegada esigui en funcionament, es preveu un estalvi anual de 95,8 T de CO2, aconseguint que els edificis connectats passin a tenir una qualificació energètica A

La intenció de l’Ajuntament és treballar circularment per tal que la llenya cremada a la caldera sigui extreta dels boscos de Corbera i processada a Corbera. Aquesta línia s’emmarca en la millora de la gestió de la massa forestal, així com també en la transició d’energies fòssils cap a energies renovables.