S’aprova l’Estratègia de Descarbonització a llarg termini per la neutralitat climàtica a 2050

El Govern espanyol aprova el sisterma de subhastes per regular el mercat de les energies renovables
27/11/2020
L’ARC obre una convocatòria de subvencions de 2 milions d’euros per fomentar l’economia circular
08/01/2021

S’aprova l’Estratègia de Descarbonització a llarg termini per la neutralitat climàtica a 2050

La ruta establerta en l“L’Estratègia a Llarg Termini per una Economia Espanyola Moderna, Competitiva i Climàticament neutre per 2050” (ELP), aprovada aquest mes de novembre pel Govern Espanyol, es marca l’objectiu de reduir un 90% les emissions de gasos d’efecte hivernacle en el 2050, respecte el 1990.

L’Estratègia a Llarg Termini mostra un camí cap a la descarbonització que servirà per orientar les inversions en els pròxims anys, apuntant cap el compromís del govern en el canvi de model cap a una economia lliure d’emissions. Això implicarà reduir les emissions de CO2 des de 33 milions de tones equivalents emeses en el 2018 a un màxim de 29 MtCO2eq emeses en el 2050.

  • Oportunitats en la transició ecològica: Segons la modelització de la ELP, el desplegament d’energies renovables permetrà que el sector industrial nacional reforci la seva posició de lideratge en aquestes tecnologies, obrint noves vies de desenvolupament en l’àmbit d’emmagatzematge o de l’hidrogen renovable al llarg de tota la cadena de valor.
  • Ús i inversió: La inversió derivada dels Fons de Recuperació i Resiliència anirà orientada a accelerar la transició energètica ecològica d’aquesta estratègia com a guia. El conjunt de mesures que s’integren en l’estratègia tindran un impacte positiu en la generació d’ocupació, que augmentarà en un 1,6% en el 2050.
  • Edificació: Les accions de rehabilitació energètica poden transformar el parc d’habitatges en línia amb l’onada de renovació denominada “Nova Bauhaus Europea”.
  • Indústria: l’ELP incorpora la creació d’una estratègia industrial que permeti augmentar el seu pes a l’economia guiarà el procés, apostant per matèries primeres alternatives i fomentant l’economia circular.