El Govern espanyol aprova el sisterma de subhastes per regular el mercat de les energies renovables

Nova línia d’ajuts per a gestors privats de residus
27/11/2020
S’aprova l’Estratègia de Descarbonització a llarg termini per la neutralitat climàtica a 2050
01/12/2020

El Govern espanyol aprova el sisterma de subhastes per regular el mercat de les energies renovables

El Consell de Ministres, a proposta de l’Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha aprovat el Reial Decret pel qual es regula el nou règim econòmic d’energies renovables per a instal·lacions de generació elèctrica. El text estableix un nou marc per a futures instal·lacions renovables que es desenvoluparà mitjançant subhastes. En tot cas, els participants licitaran oferint el preu que estan disposats a cobrar per l’energia que generi la instal·lació.

  • El nou marc permet traslladar de forma directa a tots els consumidors, des del consumidor domèstic a l’industrial, els estalvis que implica la producció renovable
  • Mitjançant una ordre ministerial es recollirà una previsió de calendari de celebració de subhastes, que comprendrà un període mínim de cinc anys i que inclourà terminis indicatius, la freqüència de les subhastes, la capacitat esperada i les tecnologies previstes, si escau
  • El nou marc retributiu estarà destinat a nova potència renovable, permetrà la hibridació entre tecnologies i serà compatible amb l’emmagatzematge

Segons opinions de sector, el nou sistema s’estableix per afegir-se als actuals sistemes de retribució de les EERR com els Power Purchase Agreement (PPAs) amb grans consumidors o comercialitzadores d’energia elèctrica, els projectes merchant (a mercat) i les eines disponibles a els mercats a termini per cobrir el risc a diversos anys vista. En aquest sentit, el Govern, prefereix garantir un adequat ritme d’instal·lació d’energies renovables, comprometent-se a regular el mercat i traçar un calendari de subhastes per als propers anys, presumiblement amb la convocatòria de 5.000 MW de capacitat renovable a l’any, que es concentraria especialment en tecnologia solar fotovoltaica i eòlica, deixant una mica de buit per a altres tecnologies (solar termoelèctrica, biomassa, hibridacions …) i projectes de demostració o de petita magnitud.

Font y més info aquí