Mesures especials importants en contractes d’electricitat i gas durant l’estat d’alarma

La contaminació atmosfèrica està relacionada amb taxes altes de mortalitat per Covid-19
16/04/2020
Ajuts per a energies renovables i lluita contra el canvi climàtic al sector rural
24/04/2020

Mesures especials importants en contractes d’electricitat i gas durant l’estat d’alarma

Photo by American Public Power Association on Unsplash

Amb l’entrada en vigor Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març s’obra la possibilitat a aplaçaments de factures, suspensions temporals de contractes i modificacions de potència, de forma excepcional i sense cost afegit.

Les principals mesures específiques per a empreses i treballadors autònoms:

 • Opció de suspendre temporalment el contracte per tal que deixi d’haver-hi subministrament, i així, deixar de pagar la factura elèctrica.
 • Opció de modificar la tarifa i/o la potència contractada, pensat per als casos en què no és possible donar de baixa el subministrament temporalment perquè hi ha aparells elèctrics que necessiten seguir en funcionament (servidors d’internet, neveres…).
 • Flexibilització de contractes de gas natural: es podrà ajustar el cabal diari contractat atenent a les noves pautes de consum.

També de forma generl, ses mesures vigents a dia d’avui són:

 • Possibilitat d’ajornament de la factura fins que s’acabi l’estat d’alarma: és possible demanar-lo si la situació econòmica és complicada.
 • Suspensió dels talls de subministrament elèctric: no realitzarem cap tall de subministrament d’electricitat per impagament.

Recomanacions en canvis temporals de potència

Per a tots els casos:

 • La potència a contractar pot ser qualsevol valor múltiple de 0,1 kW (per tant, el mínim és 0,1 kW).
 • És recomanable que la petició de retornar a les condicions anteriors es faci amb un certa antelació (10 dies)

Per als contractes fins a 15 kW de potència contractada, recomanem:

 • Reduir la potència al mínim necessari. Per cada kW que s’abaixi, s’estalvia com a mínim 4 euros en cada factura mensual.
 • Valorar contractar la tarifa amb discriminació horària (si encara no es té). A partir del 30% del consum total en les hores vall (de les 23 h a les 13 h), ja surt a compte. Quan es retorni a les condicions anteriors, es podrà mantenir la discriminació  horària o bé tornar a la tarifa sense discriminació sense cap cost afegit.

Per als contractes 3.0 amb més de 15 kW de potència contractada:

 • Recomanem ajustar la potència del període 1 (P1) i el període 2 (P2) a la potència necessària durant el confinament i, si aquesta no supera els 15 kW, al període 3 (P3) caldria contractar 15,1 kW, per tal de mantenir la tarifa 3.0A . Cal tenir en compte que si s’utilitza més del 105% de la potència contractada de mitjana quart-horària, s’aplica la penalització corresponent.
 • Qui tingui potències superiors a 50 kW, és probable que tingui un transformador d’intensitat, i la distribuïdora no permeti abaixar a 15,1 kW. En aquests casos, caldria mantenir un període (preferiblement, P3) amb la potència més elevada, la que requereixi el transformador.

Per a contractes en alta tensió

 • Recomanem realitzar un estudi concret tenint en compte l’estat actual i les previsions i valorar quins ajustaments realitzar en cada periode.

En qualsevol cas, els tràmits cal realitzar-los a través de la comercialitzadora i segons el nou RD-Llei, els ajustos a l’alça o a la baixa no poden tenir cap cost a part dels 10,94€ d’administració.

Una vegada que passi l’estat d’alarma, podràs tornar a pujar la potència. Aquest tràmit no tindrà cap cost si ho fas en els 3 mesos següents a la desactivació de l’estat d’alarma i si no superes la potència que tenies originalment contractada.

Tens algun dubte? Contacta amb nosaltres i t’assessorarem.

Fonts: BOE, SomEnergia, Endesa