Els residus de llars amb COVID-19 s’han de dipositar amb la fracció resta

Ajuts per activitats dins l’àmbit de la xarxa de parcs gestionada per la Diputació de Barcelona
25/03/2020
La quarantena contra el COVID-19 redueix un 83% la contaminació per NO2 a Barcelona
25/03/2020

Els residus de llars amb COVID-19 s’han de dipositar amb la fracció resta

Els residus procedents de llars amb positiu o en quarantena per COVID-19 s’han de dipositar “exclusivament” al contenidor de fracció resta (el de les burilles, bolquers o residus de la neteja domèstica) i després de la seva recollida aniran a “incineració, preferiblement, o abocador “. Així ho indica una ordre de l’Ministeri de Sanitat publicada diumenge passat en el Butlletí Oficial de l’Estat per la qual s’estableixen instruccions sobre gestió de residus a la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

Maneig domiciliari dels residus en llars amb positius

Segons les recomanacions de l’Ministeri de Sanitat, els residus de l’pacient, inclòs el material d’un sol ús utilitzat per la persona malalta (guants, mocadors, mascaretes), s’han d’eliminar en una bossa de plàstic (BOSSA 1) en una galleda d’escombraries disposa l’habitació, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura, sense fer cap separació per al reciclatge.

La bossa de plàstic (BOSSA 1) s’ha de tancar adequadament i introduir-la en una segona bossa d’escombraries (BOSSA 2), a la banda de la sortida de l’habitació, on a més es dipositaran els guants i mascareta utilitzats pel cuidador i es tancarà adequadament abans de sortir de l’habitació. La BOSSA 2, amb els residus anteriors, s’ha de dipositar amb la resta dels residus domèstics a la bossa d’escombraries (BOSSA 3) corresponent a la galleda de fracció resta. La BOSSA 3 també es tancarà adequadament. Immediatament després es realitzarà una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, al menys 40-60 segons .

La BOSSA 3 es dipositarà exclusivament al contenidor de fracció resta (o en qualsevol altre sistema de recollida de fracció resta establerta en l’entitat local), estant totalment prohibit dipositar-la en els contenidors de recollida separada de qualsevol de les fraccions separades ( orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil) o el seu abandonament en l’entorn.  

Maneig domiciliari dels residus en llars sense positius

En el cas de les llars sense positius, la separació dels residus es realitzarà com ve fent-se habitualment.

Per tal de reduir a l’màxim la fracció resta (o fracció seca on sigui aplicable) que arriba les plantes de tractament, convé recordar als ciutadans la importància d’optimitzar la recollida separada de les diferents fraccions (paper / cartró, vidre, envasos, orgànica, si escau), i dipositar en els seus contenidors únicament els residus corresponents a aquests fraccions.

Finalment, es recorda als ciutadans que els guants de làtex o nitril empleats per fer la compra o altres usos no són envasos i per tant no han de dipositar-se en el contenidor d’envasos lleugers (groc).