Convocatòria de subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025

Ajuts a projectes innovadors d’emmagatzematge energètic – Next Generation EU
01/08/2023
Ajuts Nuclis d’R+D empresarial de recerca industrial i desenvolupament experimental
25/09/2023
Ajuts a projectes innovadors d’emmagatzematge energètic – Next Generation EU
01/08/2023
Ajuts Nuclis d’R+D empresarial de recerca industrial i desenvolupament experimental
25/09/2023

Convocatòria de subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025

Objecte i finalitat

Aquesta Resolució té com a finalitat convocar a la convocatòria dels ajuts destinats als governs locals de Catalunya per a la realització d’accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic durant els anys 2023, 2024 i 2025, d’acord amb el contingut de l’Ordre ACC/27/2023. Aquesta ordre aprova les normes que regulen les subvencions als ens locals de Catalunya per a la implementació d’accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic, com es descriu en el DOGC número 8856.

Entitats beneficiàries

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els ajuntaments, els consells comarcals, els consorcis locals, les entitats municipals descentralitzades i les agrupacions de municipis. També poden optar a les subvencions les agrupacions d’ens locals sense personalitat jurídica.

Projectes subvencionables

Poden ser objecte dels ajuts regulats en aquestes bases les actuacions dels àmbits que figuren als apartats
següents:

Àmbit 1. Redacció de plans municipals i redacció de projectes

  • Redacció de plans municipals de lluita contra el canvi climàtic.
  • Redacció de plans municipals d’emergència per sequera en municipis amb una població empadronada inferior a 20.000 habitants.
  • Redacció de memòries d’alternatives i de projectes executius relatius a qualsevol dels àmbits inclosos en l’apartat Execució de projectes (Àmbit 2).

Àmbit 2. Execució de projectes

  • Execució de projectes que tenen com a objectiu la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a conseqüència de la mobilitat.
  • Execució de projectes que tenen com a objectiu la millora en la gestió de l’aigua mitjançant l’eficiència de les xarxes municipals d’abastament d’aigua i/o l’aprofitament de recursos hídrics no convencionals per a usos no potables en equipaments municipals.
  • Execució de projectes de protecció de la població com a conseqüència de l’increment del risc de fenòmens meteorològics extrems.
  • Execució de projectes de reducció de la vulnerabilitat en la salut de les persones.

Quantia

Els ajuts tenen import total de 35.000.000,00 d’euros. La meitat d’aquesta dotació màxima es reserva per als ens locals amb un nombre d’habitants censats, igual o inferior a 1.000 habitants, i per a aquells municipis de menys de 50.000 habitants que presentin propostes amb un abast exclusivament limitat a nuclis de població diferenciats fora de l’entitat capital de municipi, amb un màxim de 1.000 habitants per nucli.  El projecte subvencionat ha de ser d’un pressupost d’execució mínim de 30.000,00 € perquè l’actuació sigui subvencionable.

Si tens una idea, comparteix-lo amb nosaltres i des d’OÎCOS t’assessorarem per fer els següents passos.

Més informació: A la pàgina web de l‘Associació Catalana de Municipis i a les basses reguladores.