Ajuts a projectes innovadors d’emmagatzematge energètic – Next Generation EU

Ajuts per generar electricitat i calor a través d’energies renovables (cogeneració i tractament de residus)
06/07/2023
Convocatòria de subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025
25/09/2023
Ajuts per generar electricitat i calor a través d’energies renovables (cogeneració i tractament de residus)
06/07/2023
Convocatòria de subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025
25/09/2023

L’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organisme adscrit al Ministeri per a la Transició ecològica i el Repte Demogràfic, ha publicat la convocatòria dels Ajuts a Projectes Innovadors d’Emmagatzematge Energètic.

Aquests ajuts, concedits en règim de concurrència competitiva, tindran com a finalitat incentivar projectes innovadors que permetin avançar en el desplegament de l’emmagatzematge energètic i en la seva integració en el sistema elèctric, aportant flexibilitat a la generació renovable i contribuint a la seguretat, flexibilitat i qualitat del subministrament.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris els següents:

  • Empreses (petita, mitjana i gran empresa).
  • Universitats, centres de recerca o centres tecnològics.

Actuacions subvencionables

En aquesta convocatòria serà possible el finançament de les següents tipologies de projectes:

  1. Projectes innovadors d’emmagatzematge d’energia independents (standalone), connectats a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica.
  2. Projectes innovadors d’emmagatzematge d’energia hibridats amb instal·lacions de generació d’energia a partir de fonts d’energia renovables.
  3. Projectes innovadors d’emmagatzematge mitjançant bombeig reversible (centrals hidràuliques reversibles).
  4. Projectes innovadors d’emmagatzematge tèrmic.

NO son elegibles els projectes d’emmagatzematge basats en hidrogen, o altres tipus d’emmagatzematge químic; SÍ en canvi l’ús de bateries, centrals hidroelèctriques reversibles, aire comprimit, emmagatzematge tèrmic, etc.

Quantia

La intensitat màxima de l’ajut sobre les despeses subvencionables serà del 65% en el cas de les petites empreses, del 55% en el cas de les mitjanes i del 45% en el cas de les grans. En cas que el beneficiari sigui una universitat, centre de recerca o centre tecnològic sense ànim de lucre la intensitat podrà ser de fins al 100%.

Els límits d’ajut màxim per empresa i projecte seran de 50 M€ en els projectes d’emmagatzematge d’energia i en projectes de bombeig reversible i de 15 M€ en projectes d’emmagatzematge tèrmic.

El pressupost total destinat a aquesta convocatòria és de 280.000.000 d’euros.

Termini

En el cas de la convocatòria dirigida a Projectes innovadors d’emmagatzematge d’energia independents (standalone) i d’emmagatzematge tèrmic el termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 20 de setembre de 2023 i finalitzarà el 18 d’octubre de 2023.

En el cas de la convocatòria dirigida a Projectes innovadors d’emmagatzematge mitjançant bombeig reversible el termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 22 de setembre de 2023 i finalitzarà el 20 d’octubre de 2023.

Si tens una idea, comparteix-lo amb nosaltres i des d’OÎCOS t’assessorarem per fer els següents passos.

Més informació: Oficina Next Generation EU d’ACCIÓ i les bases reguladores: BOE Núm. 171 del 19-07-2023.