Projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa al Complex aquàtic i esportiu Can Mercader

La Comissió Europea posa en marxa el paquet legislatiu Fit for 55
20/08/2021
Pla de Transició Energètica de Granera (Moianès)
20/08/2021
La Comissió Europea posa en marxa el paquet legislatiu Fit for 55
20/08/2021
Pla de Transició Energètica de Granera (Moianès)
20/08/2021

Projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa al Complex aquàtic i esportiu Can Mercader

Amb data 21 de març 2021 es va aprovar definitivament el projecte per la instal·lació d’una caldera de biomassa de 500kW alimentada amb biomassa sòlida (pèl·let o bé estella forestal, o opcionalment altra biomassa sòlida d’origen agrícola) al Complex Aquàtic i Esportiu de Can Mercader a Cornellà de Llobregat. La previsió és que la nova caldera sigui capaç de subministrar l’energia tèrmica necessària per cobrir el 100% de la demanda de la piscina exterior, que podrà passar a ser climatitzada i, amb l’energia sobrant durant certs moments de l’any, podrà cobrir el 76,1% de la demanda interior. En global s’espera que la fracció energètica coberta amb biomassa al Complex Aquàtic i Esportiu Can Mercader sigui del 67,3%
La nova caldera està prevista en un espai annex a les actuals instal·lacions, essent sala de calderes i sitja un espai de nova construcció.