Projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa a l’escola Barceló i Matas (Palafrugell)

Ajuts FEDER a entitats locals per a inversions en economia baixa en carboni
24/05/2019
Taller sobre ajuts per a projectes ambientals al CETIM
30/05/2019

Projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa a l’escola Barceló i Matas (Palafrugell)

L’escola Barceló i Matas és un dels centres públics d’ensenyament de Palafrugell, amb una antiguitat de més de 50 anys d’història.

L’energia tèrmica consumida fins ara en aquestes instal·lacions és gasoil. Donada la situació energètica, i la conscienciació de l’Ajuntament en matèria ambiental, es decideix implantar un sistema d’energia tèrmica que utilitzi un recurs renovable com és la biomassa.

D’aquesta manera, es pren la decisió d’incorporar una nova caldera de biomassa de 340kW capaç de consumir estella forestal com a sistema principal de producció d’energia tèrmica, mantenint l’actual sistema de distribució i les 3 calderes de gasoil com a sistema de suport.

El projecte va incloure la Certificació Energètica de l’Edifici i la redacció de memòries valorades per la substitució de tancaments i la millora de la distribució de calor amb radiadors, amb l’objectiu d’optar a ajuts econòmics de fons estatals i europeus.