Ajuts FEDER a entitats locals per a inversions en economia baixa en carboni

Ajuts per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial
24/05/2019
Projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa a l’escola Barceló i Matas (Palafrugell)
24/05/2019
Ajuts per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial
24/05/2019
Projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa a l’escola Barceló i Matas (Palafrugell)
24/05/2019

Ajuts FEDER a entitats locals per a inversions en economia baixa en carboni

El passat 26 d’abril es va publicar el Reial Decret 316/2019, pel qual es modifica El Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, paper qual és regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d’Entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en Carboni al marc del programa Operatiu FEDER de Creixement sostenible 2014-2020.

Amb un pressupost total a l’Estat Espanyol de 987 Milions d’Euros, es tracta d’una pròrroga de l’anterior línea d’ajuts amb certes modificacions quant a tipología de projectes i dirigida a qualsevol entitat local, sense distinció de tamany.

23,3 Milions d’Euros a Catalunya per 17 tipologies de projectes

Malgrat només el 2,4% del pressupost recau sobre Catalunya, es tracta d’una quantitat important que pot atorgar-se per projectes de les següents tipologies:

 1. Rehabilitació energètica de l’envolvent tèrmica dels edificis i dependències existents
 2. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques dels edificis i dependències existents
 3. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació interior en els edificis i dependències existents
 4. Millora de l’eficiència energètica en instal·lacions elèctriques d’edificis i dependències existents
 5. Millora de l’eficiència energètica mitjançant la utilització de TIC a les ciutats (smart cities)
 6. Renovació de les instal·lacions d’enllumenat, il·luminació i senyalització exterior
 7. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions de potabilització, depuració d’aigües residuals i dessalinització
 8. Implantació de plans de mobilitat urbana sostenible
 9. Instal·lacions solars tèrmiques destinades a aplicacions de calor i fred
 10. Instal·lacions d’aprofitament de l’energia geotèrmica per aplicacions tèrmiques
 11. Instal·lacions per a ús tèrmic de la biomassa
 12. Xarxes de distribució de fluids tèrmics, instal·lacions de producció de fred, equips de depuració de gasos, sempre que estiguin associats a l’ús tèrmic de biomassa, de biogàs o de CDR / CSR (accions complementàries a instal·lacions existents)
 13. Instal·lació per a la transformació i / o ús tèrmic o autoconsum del biogás
 14. Instal·lacions per a l’ús tèrmic de CDR i CSR
 15. Instal·lacions solars fotovoltaiques destinades a generació elèctrica per autoconsum (connectades a xarxa i aïllades)
 16. Instal·lacions eòliques de petita potència dirigides a l’autoconsum de energia elèctrica (connectades a xarxa i aïllades)
 17. Instal·lacions d’aprofitament de l’energia aerotèrmica o hidrotèrmica mitjançant bombes de calor

Quantia de l’ajuda: El percentatge de cofinançament FEDER a rebre serà el que estigui assignat a la regió en la qual es trobi el projecte, i podrà ser bé del 50%, el 80% o el 85% en funció de la classificació de la regió.

Termini: fins a 31 de desembre de 2020 o esgotament del pressupost

Es tracta d’una gran oportunitat per posar en marxa projectes d’estalvi i eficiència energètica i promoció d’energies renovables en l’àmbit municipal.

A OÎCOS som especialistes en assisitir a organitzacions locals pel tràmit i posada en marxa de projectes relacionats amb l’energia i l’economia circular. Contacta’ns i revisarem sense compromís la vostra idea!