Nova línia d’ajuts per a gestors privats de residus

vPhoto by Milivoj Kuhar on Unsplash
Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis (PREE)
27/11/2020
El Govern espanyol aprova el sisterma de subhastes per regular el mercat de les energies renovables
27/11/2020

Nova línia d’ajuts per a gestors privats de residus

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha aprovat una línia de subvencions per fomentar projectes en l’àmbit de residus que comportin millores en processos de prevenció, preparació per a la reutilització, de reciclatge o de la incorporació de materials reciclats i/o projectes de recerca i desenvolupament aplicats en plantes de tractament de residus de tercers.

L’import màxim de la subvenció serà de 600.000 euros per cada projecte de prevenció o de recerca industrial per empreses i agrupacions d’empreses gestores de residus a nivell individual o en grups, i de 75.000 euros per accions de formació o servei de consultoria per accions empresarials. Es preveu que la convocatòria es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i que estigui dotada amb 5 milions d’euros, provinents del fons de cànon de residus.

Les línies subvencionables són les següents:

  • Projectes de classe A o B:  Empreses gestores de residus a nivell individual o en grups i, per a projectes de tipus B4 i B5, empreses gestores de residus a nivell individual o en grups, en col·laboració amb les empreses tecnològiques i consumidores, respectivament.
  • Projectes de classe C: el sol·licitant promotor ha de ser una associació empresarial que tingui entre els seus associats empreses relacionades amb la gestió de residus de tercers que tingui com a finalitat representar els interessos d’un sector empresarial, sempre que sigui de naturalesa privada, amb personalitat jurídica pròpia i exerceixi una activitat econòmica.
Photo by Bas Emmen on Unsplash
Photo by Bas Emmen on Unsplash

Més info aquí