Estudi de dues comunitats energètiques al Moianès

Pla de transició energètica d’Abrera (Baix Llobregat)
20/01/2024
Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica de 101 kWp en autoconsum compartit al magatzem municipal de Riells i Viabrea
20/01/2024
Pla de transició energètica d’Abrera (Baix Llobregat)
20/01/2024
Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica de 101 kWp en autoconsum compartit al magatzem municipal de Riells i Viabrea
20/01/2024

Estudi de dues comunitats energètiques al Moianès

La iniciativa ha estat promoguda pel Consell Comarcal del Moianès dins el projecte europeu Smart Energy County Management, dins la convocatòria European City Facility (EUCF), englobant dos estudis:

  1. Projecte Pilot d’una Comunitat Energètica al Polígon Industrial “El Vapor”
  2. Projecte Pilot d’una Comunitat Energètica per autoconsum elèctric d’habitatges amb Participació de Ciutadania i Ajuntament a la Guàrdia

Projecte Pilot d’una Comunitat Energètica al Polígon Industrial “El Vapor” a Castellterçol

El municipi de Castellterçol presenta un consum elèctric global de 11,4 GWh/any, amb aproximadament el 20 % d’aquest consum originat en el Polígon Industrial “El Vapor”. Malgrat això, hi ha una escassa presència d’instal·lacions de generació d’energia renovable. Amb l’objectiu de reduir les emissions i atenent a les necessitats de competitivitat empresarial, es proposa la creació d’una comunitat energètica al polígon mitjançant instal·lacions d’autoconsum solar fotovoltaic compartit. La proposta se centra en una primera fase que implica la creació d’una cooperativa empresarial amb 16 instal·lacions fotovoltaiques en cobertes de 15 empreses, produint 1,1 GWh/any d’energia solar. La segona fase contempla l’ampliació de les instal·lacions i serveis. El model econòmic està dissenyat amb quotes proporcionals per a una amortització en uns 7 anys, amb una inversió inicial del 20 %. Aquesta proposta beneficia les empreses amb un accés a energia renovable a costos competitius i permet a les empreses amb baix consum valoritzar els seus espais. L’objectiu a mitja termini és neutralitzar les emissions de CO2 de les empreses del polígon, contribuint a la reducció del 20 % de les emissions del municipi.

Projecte Pilot d’una Comunitat Energètica per autoconsum elèctric d’habitatges amb Participació de Ciutadania i Ajuntament al municipi de la Guàrdia a Calders

El municipi té un consum elèctric global de 2,5 GWh/any, amb el sector residencial dominant amb el 57% (1,5 GWh/any). Es destaca el consum de la urbanització de La Guàrdia amb 1,1 GWh/any. Per reduir les emissions i fomentar la transició a fonts d’energia renovable, es proposa la creació d’una comunitat energètica local. S’identifica un espai a la zona esportiva per a una instal·lació solar en règim d’autoconsum col·lectiu. Es planteja una instal·lació de 258 kWp amb orientació NW-SE, prioritzant la coberta més gran. La proposta té un cost total de 329.552 € (més 120.846 € per la nova coberta), amb estalvis anuals previstos i reducció de 87 tnCO2-eq/any. La comunitat es desenvoluparia en fases, inicialment com a servei públic, amb una taxa de participació d’aproximadament 100 €/any per llar, generant un estalvi net de 173 €/any per llar. La inversió tindria una vida útil de 25 anys, amb amortització en prop de 15 anys. Fases posteriors consideren l’ampliació de la instal·lació i la constitució formal de la comunitat energètica.