Pla de transició energètica de Vallirana (Baix Llobregat)

Ajuts per a implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental d’acord amb el reglament europeu EMAS
17/04/2024
Impuls a actuacions transversals a l’economia circular en empreses (PERTE)
17/04/2024
Ajuts per a implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental d’acord amb el reglament europeu EMAS
17/04/2024
Impuls a actuacions transversals a l’economia circular en empreses (PERTE)
17/04/2024

Pla de transició energètica de Vallirana (Baix Llobregat)

Al setembre es va finalitzar el Pla de Transició Energètica de Vallirana per ajudar a assolir un 55,2 % de reducció d’emissions respecte al 2005, el que equival a la reducció de 39.967 tCO2/any.

En termes relatius es preveu que de les 7,36 tCO2i / hab de 2005 es passi a 2,93 tCO2e / hab el 2030. El Pla es revisarà cada dos anys per actualitzar-lo i avaluar el seu potencial per aconseguir la neutralitat de les emissions 2050.

El PTE de Vallirana compta amb 40 accions en els següents eixos:

  • 10 accions relacionades amb els edificis municipals, sector residencial i terciari
  • 8 accions relacionades amb el transport municipal, privat i públic
  • 7 accions relacionades amb la producció local d’energia
  • 4 accions relacionades amb la producció local de calor/fred
  • 11 accions d’altres àmbits

El Pla ha estat redactat per OICOS, per encàrrec de la Diputació de Barcelona.