Ajuts a la prevenció i la preparació per a la reutilització de residus municipals (2021)

Els nous Fons Europeus es van acostant
08/01/2021
Ajuts vigents pel dia mundial de l’eficiència energètica
07/03/2021

Ajuts a la prevenció i la preparació per a la reutilització de residus municipals (2021)

L’Agència de Residus ha publicat novament les bases d’una línia d’ajuts per ens locals, universitats i entitats sense ànim de lucre de Catalunya, amb la de fomentar la prevenció i la preparació per a la reutilització de residus municipals i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, i, alhora, donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.

Són subvencionables les següents actuacions desenvolupades per ens locals:

  • A) L’elaboració o actualització de plans locals de prevenció (PLP) de residus municipals,
  • B) La implantació d’actuacions de prevenció del malbaratament alimentari, previstes en els PLP
  • C) La implantació d’actuacions de foment de la reutilització d’objectes (R), previstes en els PLP
  • D) El desenvolupament d’activitats de preparació per a la reutilització (PxR) de residus.
  • E) Altres actuacions de prevenció de residus municipals, previstes en els PLP

En el cas d’entitats sense ànim de lucre i universitats:

  • A) La implantació d’actuacions de prevenció del malbaratament alimentari.
  • B) La implantació d’actuacions de foment de la reutilització d’objectes.
  • C) Altres actuacions de prevenció de residus municipals

L’import de la subvenció és d’un màxim del 75 % (IVA inclòs) del total del pressupost acceptat del projecte, fins a un import màxim de seixanta mil euros (60.000,00 €).
En Plans locals de prevenció (PLP), els ajuts són d’entre 3.500€ i 9.375€ segons la població de l’ens local.

Termini i presentació: via EACAT i dins el termini que resulti de la convocatòria