Ajuts vigents pel dia mundial de l’eficiència energètica

Ajuts a la prevenció i la preparació per a la reutilització de residus municipals (2021)
12/01/2021
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de Sant Julià de Cerdanyola
10/04/2021

Ajuts vigents pel dia mundial de l’eficiència energètica

El dia 5 de març es celebra el dia mundial de l’eficiència energètica, fixat en aquesta data des de fa ja vint anys per tal de fer visible la importància de l’ús racional de l’energia per la humanitat i el planeta. Malgrat l’eficiència energètica sempre surt rentable, sovint és difícil afrontar certes inversions inicials. A tal efecte, existeixen ajuts públics a Catalunya actualment oberts, que prosseguim a detallar i actualitzar:

Aquest programa impulsa la sostenibilitat en l’edificació, mitjançant la rehabilitació energètica i la disminució del consum energètic final i de les emissions de CO2 en el parc d’edificis. Està destinat tant a particulars, a empreses propietàries d’edificis i a entitats locals.

El termini per presentar les sol·licituds és fins al 31 de juliol de 2021.

Es tracta de la segona convocatòria del programa “Ajuts per a la rehabilitació energètica d’edificis existents (PAREER II)”. Sobretot se centra en actuacions que aconsegueixin una reducció de CO2, mitjançant millora de l’eficiència energètica amb energies solars tèrmiques o amb geotèrmia. Està dirigit a propietaris d’edificis, comunitat de propietaris, empreses propietàries d’edificis o empreses de serveis energètics.

Aquest programa respon a la necessitat d’impulsar l’execució de grans instal·lacions de producció d’energia tèrmica en l’edificació, mitjançant l’aprofitament de les energies renovables de biomassa, solar tèrmica i geotèrmia. Aquest ajut està dirigit a empreses amb projectes de mida i complexitat elevades.

Programa destinat a incentivar l’adquisició de vehicles elèctrics, punts de recàrrega, bicicletes elèctriques i promoure mesures eficients de mobilitat en empreses. Es destina tant a particulars, com empreses i ens locals i actualment està vigent fins el 16/12/2021 o fins esgotar pressupost (actualment ja en llista d’espera a Catalunya)

Fons per a finançar projectes d’eficiència energètica i energies renovables.