Aprofitament de biogàs i producció: estratègies de circularitat

Economía Circular Berguedà
24/11/2018
Cupons d’Innovació i economia circular
26/11/2018
Economía Circular Berguedà
24/11/2018
Cupons d’Innovació i economia circular
26/11/2018

Aprofitament de biogàs i producció: estratègies de circularitat

La producció de biogàs, dins la denominada “bioenergia moderna” s’està erigint com una estratègia clau en la transició cap a l’economia circular a Europa. A Catalunya i Espanya, tot just es comença a entendre aquesta tecnologia (que no és pas nova, sinó que ja s’està explotant des de fa anys) com una estratègia per aconseguir valoritzar recursos orgànics sobrants i produir energia renovable de forma centralitzada o distribuïda.

Es tracta de projectes complexos, que impliquen un anàlisi transversal dels residus i recursos dels quals es disposa i de com el digestat final i l’energia produïda poden aprofitar-se de la forma més òptima. Sovint aquests projectes requereixen la col·laboració i entesa entre diferents productors/consumidors i un anàlisi tècnic, ambiental i econòmic profund. Un pas previ imprescindible és la correcta avaluació de les alternatives, ja que la inversió pot arribar a ser molt gran i les opcions acostumen a ser múltiples i variades. Des d’OÎCOS podem donar forma a estudis de viabilitat i facilitar la implantació d’aquests projectes, fomentant la sostenibilitat i circularitat del conjunt.