Subvencions per al Programa de Cupons a la Gestió Energètica

Photo by Vivianne Lemay on Unsplash
1,5 Milions d’euros en ajuts per projectes d’impuls de l’economia circular en l’àmbit dels residus
16/03/2020
Ajuts per activitats dins l’àmbit de la xarxa de parcs gestionada per la Diputació de Barcelona
25/03/2020

Subvencions per al Programa de Cupons a la Gestió Energètica

Amb un ajut del 50% i un màxim de 5.000€, el programa de Cupons a la Gestió Energética són ajuts a les PIMES manufactureres amb un consum d’energia final superior o igual a 500 MWh/any

Seran actuacions subvencionables, els serveis orientats a la reducció dels consums i costos energètics en un establiment concret. Una mateixa empresa beneficiària pot sol·licitar, per a serveis diferents, fins a tres ajuts en aquest programa.

Els serveis han de ser prestats per autònoms o empreses que disposin d’un o més professionals que compleixin els requisits per  exercir l’activitat professional d’auditor energètic. A OÎCOS disposem d’àmplia experiència en auditories, diagnòstics, estudis i assistències en matèria energètica a la indústria, disposant d’experts acreditats per aquest programa per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) segons la norma UNE-ISO/IEC 17024/2012.

Es tracta d’un ajut coordinat per l’ICAEN que destina un pressupost de 200.000€ en total, pel que es podran presentar aproximadament unes 40 sol·licituds. El termini finalitza el proper 20 d’abril i la concessió va per ordre d’entrada de la sol·licitud.

No esperis més! Contacta amb nosaltres i t’ajudem a tramitar el teu cupó.