Subvencions per activitats en Parcs Naturals a la província de Barcelona

Ajuts per a inversions en energies renovables i mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries
06/03/2019
Oberta convocatòria per projectes CLIMA 2019
16/04/2019

Subvencions per activitats en Parcs Naturals a la província de Barcelona

La Diputació de Barcelona ha obert convocatòria de subvencions per fomentar les activitats en l’explotació forestal i les empreses agrícoles i ramaderes en el conjunt d’espais de la Xarxa de Parcs Naturals, amb un import per aquest any 2019 de 356.360 euros. La convocatòria, que està oberta des d’avui fins al 25 d’abril, també contempla subvencions per instal·lacions tèrmiques amb biomassa i l’eficiència energètica en edificis, la restauració de patrimoni arquitectònic i la millora d’habitatges de primera residència, així com per empreses de serveis i entitats culturals en l’àmbit territorial dels espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.

Més info a: http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/646139/document/283025