Subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior

La quarantena contra el COVID-19 redueix un 83% la contaminació per NO2 a Barcelona
25/03/2020
Photo by Noah Buscher on Unsplash
Participem en la nova edició del Curs online Economia circular del COAMB
31/03/2020
La quarantena contra el COVID-19 redueix un 83% la contaminació per NO2 a Barcelona
25/03/2020
Photo by Noah Buscher on Unsplash
Participem en la nova edició del Curs online Economia circular del COAMB
31/03/2020

Subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha publicat una convocatòria de subvencions per promoure la millora d’instal·lacions d’enllumenat de titularitat pública, en la qual es prioritzen les zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica.

Es tracta d’actuacions de millora de l’enllumentat per tal de millorar la seva eficiència energètica i sobretot adaptar-se a les prescripcions normatives per reduir la contaminació lluminosa.

El límit subvencionable de 50.000€, destinats a Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals, i amb una intensitat entre el 25% i el 60% a fons perdut, segons el cas.

  • Cas A: Íntegrament, en punts de referència i les seves àrees d’influència (quan estiguin classificades com a zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica, E1), o bé en municipis amb àrees declarades Espais amb un cel nocturn de qualitat, amb un pla de prevenció de la contaminació lumínica aprovat, inclòs en l’inventari de la direcció general competent en matèria de contaminació lumínica, i quan tot el terme municipal estigui classificat com a zona de protecció màxima envers la contaminació lumínica (E1).
  • Cas B: Íntegrament, en zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica (E1), no incloses en el cas A).
  • Cas C: Íntegrament, en àrees d’influència d’un punt de referència (quan no estiguin classificades com a zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica, E1) o bé En municipis amb àrees declarades espais amb un cel nocturn de qualitat, amb un pla de prevenció de la contaminació lumínica aprovat, inclòs en l’inventari de la direcció general competent en matèria de contaminació lumínica i amb actuació de millora realitzada, íntegrament, en zona de protecció alta envers la contaminació lumínica (E2).
  • Cas D: En municipis amb àrees declarades espais amb un cel nocturn de qualitat, amb un pla de prevenció de la contaminació lumínica aprovat, inclòs en l’inventari de la direcció general competent en matèria de contaminació lumínica i amb actuació de millora realitzada, parcialment o íntegrament, en zona de protecció moderada envers la contaminació lumínica (E3).

El termini de presentació de sol·licituds és de 2 mesos a comptar des del dia 13/03/2020, malgrat actualment el procediment està suspès d’acord al Real Decreto 463/2020 d’Estat d’Alarma.