S’obre convocatòria per la línia d’ajuts de finançament per a projectes d’eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques de Catalunya

Comunitats energètiques
Ajuts per al suport a cooperatives i/o associacions d’autoorganització ciutadana que incloguin el desenvolupament de models de gestió i funcionament de comunitats energètiques
18/01/2023
PERTE-Energias-Renovables-Hidrogeno_Renovable-Almacenamiento
Ajuts a projectes innovadors d’emmagatzematge energètic hibridat amb instal·lacions de generació d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, en el marc del PERTE ERHA
18/01/2023
Comunitats energètiques
Ajuts per al suport a cooperatives i/o associacions d’autoorganització ciutadana que incloguin el desenvolupament de models de gestió i funcionament de comunitats energètiques
18/01/2023
PERTE-Energias-Renovables-Hidrogeno_Renovable-Almacenamiento
Ajuts a projectes innovadors d’emmagatzematge energètic hibridat amb instal·lacions de generació d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, en el marc del PERTE ERHA
18/01/2023

S’obre convocatòria per la línia d’ajuts de finançament per a projectes d’eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques de Catalunya

Les mesures van dirigides a incrementar la competitivitat de les empreses turístiques mitjançant la incorporació d’estàndards elevats en matèria d’eficiència energètica i economia circular per reduir la petjada de carboni i els costos energètics. Les iniciatives deriven de la Resolució de la Secretaria d’Estat de Turisme de 31 de març de 2022. Aquests ajuts formen part del Component 14 “Pla de modernització i competitivitat del sector turístic”.

Termini

Del 17 de gener de 2023 a les 9:00 h i fins a exhaurir pressupost.

Les sol·licituds seran ateses per ordre de presentació fins que s’esgoti el pressupost del programa. Es tracta, doncs, d’un procediment de concurrència no competitiva. El termini màxim per a la conclusió de les actuacions és de dotze mesos des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l’ajuda.

Requisits

Els requisits que han de tenir els projectes són els següents:

  • Les actuacions s’han de fer en edificis complets destinats a allotjament turístic.
  • La data de construcció de l’edifici ha de ser anterior a l’1 de gener de 2007.
  • Amb les actuacions, s’ha de reduir el consum d’energia no renovable almenys un 30 %.
  • Els projectes hauran de tenir un mínim de 20.000 € de despesa subvencionable.

A més, s’incrementa l’import de la subvenció si es millora la qualificació energètica total de l’edifici en, almenys, una lletra. En el cas que l’edifici ja disposi del certificat A, ha de reduir igualment un 30 % el consum.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d’aquest ajut:

  • a) Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin propietàries d’edificis existents destinats a allotjament turístic.
  • b) Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis destinats a allotjament turístic que acreditin aquesta condició mitjançant un contracte vigent que els atorgui la facultat expressa per emprendre les obres de reforma objecte d’aquest ajut.

S’adreça exclusivament als allotjaments turístics de les tipologies següents que han d’estar situats en l’àmbit territorial de Catalunya:

  • Establiments hotelers: hotels, apartament, hostals i pensions.
  • Càmpings.
  • Establiments de turisme rural: cases de pagès i allotjaments rurals en qualsevol de les seves modalitats de masia, masoveria, casa de poble compartida i casa de poble independent.
  • Apartaments turístics.

Actuacions subvencionables

Les actuacions subvencionables són les que millorin un 30% el consum d’energia mitjançant accions en l’envolupant de l’edifici, la instal·lació d’energies renovables i de llum. També les instal·lacions solars noves, les rehabilitacions i/o ampliacions de les existents i les que donin servei a una xarxa de climatització urbana, entre d’altres.

Quantia

La convocatòria està dotada amb més de 26 milions d’euros per a tot Catalunya.

Per a més informació féu click aquí.

Si tens una idea, comparteix-lo amb nosaltres i des d’OÎCOS t’assessorarem per fer els següents passos.