S’aprova el full de ruta de l’Hidrogen Verd a Espanya

Sant Fruitós inicia accions per a la transició verd de les seves empreses amb un servei anàlisi i gestió energètica i de residus
30/09/2020
S’obren els ajuts Leader per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals
20/10/2020

S’aprova el full de ruta de l’Hidrogen Verd a Espanya

Es tracta del pla del Govern en la seva aposta per l’hidrogen com a vector energètic, amb l’objectiu d’obtenir pel 2030 fins a 4 GW de potència instal·lada d’electrolitzadors a través de fonts d’energia renovables. El que representarà un 10% de l’objectiu marcat per la Comissió Europea.

Així mateix, el Govern desestima la proposta de les petrolieres que havien demandat la producció d’hidrogen amb fonts fòssils, però finalment al Full de Ruta es dedicarà exclusivament a l’hidrogen verd.

Un altre dels objectius pel 2030 és que el 25% del consum d’hidrogen industrial sigui en forma renovable. En l’actualitat la indústria empra pràcticament la totalitat d’hidrogen que s’usa a Espanya. Majoritàriament, és hidrogen d’origen fòssil, és a dir, empra gas natural com a matèria primera per la seva elaboració.

En l’actualitat, a Espanya existeixen tres estacions de recàrrega d’hidrogen, una a Ciutat Real, una a Albacete i l’altre a Osca.

El document planteja un seguit de 60 mesures, agrupades en àmbits d’actuació. En primer lloc, es recullen actuacions de caràcter regulador com pot ser, entre d’altres, la introducció d’un sistema de garanties d’origen que assegura que l’hidrogen s’ha produït a partir d’energia 100% renovable. Un segon capítol està dedicat a les mesures de caràcter sectorial per incentivar l’ús d’hidrogen renovable i la posada en marxa de projectes en àmbits com l’industrial, l’energètic o el de mobilitat.

Per aquest motiu, es crearà una línia de finançament exclusiva per projectes de la cadena de calor de l’hidrogen renovable en els successius Plans Estatals d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació.

Per últim, es potenciaran nous nuclis energètics de producció d’hidrogen renovable que contribuiran a evitar la despoblació rural i aconseguir els objectius del repte demogràfic, en especial atenció a les regions de transició justa, és a dir, allà on han tancat mines de carbó i centrals tèrmiques.