S’allarga el termini pels Ajuts d’eficiència energetica a la indústria IDAE-FNEE)

Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica de 106 kWp en autoconsum compartit al Pavelló Poliesportiu de Vilamalla
14/06/2023
Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica de 101 kWp en autoconsum compartit al Pavelló Municipal Esportiu d’Anglès.
16/06/2023

S’allarga el termini pels Ajuts d’eficiència energetica a la indústria IDAE-FNEE)

El Ministerio para la Transición Ecológica ha allargat el termini del Programa d’ajuts a les actuacions d’eficiència energètica en PIME i grans empreses del sector industrial fins el 30 de juny de 2024.

Segona convocatòria del programa gestionada per ICAEN: Línia d’ajuts de 35 milions d’euros per a actuacions d’eficiència energètica en PIMEs i gran empresa per al sector industrial

L’objecte d’aquest programa és incentivar i promoure la realització d’actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica.

El principal objectiu és que Catalunya assoleixi el 2050 una economia i una societat de baixa intensitat en el consum de recursos materials, baixa intensitat energètica i neutralitat carbònica.

Els beneficiaris de les subvencions són pimes i grans empreses del sector industrial, i empreses tractadores de residus. També ho són les empreses de serveis energètics (ESE) que actuen en funció d’un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses indicades.

Les actuacions elegibles susceptibles de rebre ajuda s’han d’ajustar en una o varies de les tipologies següents:

  • Tipologia 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials. 

Han de complir amb la proporció econòmico-energètica màxim admissible de 14.379 euros (inversió elegible / tep (estalvi d’energia final en un any). És a dir, que la inversió elegible no pot superar aproximadament l’1,2 € per kWh d’estalvi.

En els casos d’increment de producció, l’estalvi d’energia final es calcula com la diferència dels consums específics abans i després de l’actuació multiplicat per la producció inicial.

  • Tipologia 2: Implantació de sistemes de gestió energètica industrials

Han de complir dos requisits:

  1. El rati econòmicoenergètic màxim admissible serà de 14.501 euros (inversió elegible / tep (estalvi d’energia final en un any). És a dir que la inversió elegible no pot superar aproximadament l’1,25 € per kWh d’estalvi.
  2. Complir amb la norma ISO 50.001 o bé aquella que la substitueixi.

Si tens una idea, comparteix-lo amb nosaltres i des d’OÎCOS t’assessorarem per fer els següents passos.

Consulta’n els detalls a la pàgina de les bases:

Ajuts a la indústria per a l’eficiència energètica. (IDAE-FNEE) . Institut Català d’Energia (gencat.cat)