Projecte de caldera de biomassa a l’Anella Olímpica de Tarragona

Certificació ISO 50001 a MB92 Barcelona
18/10/2019
Photo by Karsten Würth (@karsten.wuerth) on Unsplash
Ajuts a projectes pilot innovadors en productivitat i sostenibilitat agrícola per part de Grups Operatius
22/10/2019

Projecte de caldera de biomassa a l’Anella Olímpica de Tarragona

El passat mes d’abril OICOS va finalitzar els treballs d’elaboració del projecte executiu d’una caldera de biomassa per l’escalfament de l’aigua de la piscina olímpica exterior de Tarragona.

El projecte proposa una caldera de biomassa 500kW d’alt rendiment (superior al 94%), dimensionada per l’ús d’estella forestal o closca de fruits secs (avellana, nou o ametlla) capaç d’escalfar l’aigua de la piscina durant tot l’any, usant una manta tèrmica durant les hores sense ús, malgrat es preveu que durant els mesos més freds la piscina pugui estar tancada per reduir la despesa energètica.

El projecte planteja la instal·lació d’una caldera HR500 de H20Renovables o tecnologia equivalent, capaç de proporcionar un alt rendiment utilitzant biomassa d’origen agrícola i complint amb les normatives més exigents quant a emissions atmosfèriques encara no transposades al nostre país. El projecte realitza també una estimació de recursos forestals i agrícoles en les proximitats del camp de Tarragona i d’aquesta manera, incorpora criteris d’economia circular al permetre aprofitar un recurs orgànic de km0

El projecte també planteja la construcció d’una sala de calderes i una sitja amb elevador de biomassa amb 130m3 de volum i capacitat per a 32T d’estella. La sala i sitja es plantegen per si en una fase posterior es pot ampliar la potència i poder abastir a la resta del Complex Esportiu.