Programa de suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals a la província de Girona

Photo by TheCreativeExchange - Unsplash
Ajuts per a la realització de projectes pilot de Compra Pública d’Innovació (CPI) en recollida selectiva de residus municipals
24/12/2019
Hotel Rural Spa Resguard dels Vents-(Ribes de Freses, Girona)
Ajuts Leader per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals
24/12/2019

Programa de suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals a la província de Girona

Convocatòria anticipada de subvencions del programa de suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals (anualitat 2020)

L’objectiu és estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona per al finançament de calderes en equipaments de titularitat o gestió municipal i xarxes o micro-xarxes de calor municipals. Les subvencions es defineixen en dues línies:

Beneficiaris

Els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades de municipis de la província de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat PAES o PAESC, sigui d’àmbit municipal o d’un abast territorial més ampli, o un PALS.

Línies de subvenció

Línia 1. Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa o crear micro-xarxes de calor municipals, de potències menors o iguals a 70 kW, per millorar l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors. En aquest tipus de contractes, una empresa gestionarà de manera integral la instal·lació, la mantindrà i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic.

Línia 2. Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa, crear xarxes o micro-xarxes de calor municipals, de potències majors a 70 kW, que utilitzin biomassa per millorar l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors. En aquest tipus de contractes, una empresa gestionarà de manera integral la instal·lació, la mantindrà i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic.

Termini:  fins el 28 de febrer de 2020.

A OÎCOS  hem participat en la redacció de nombrosos projectes de xarxes de calor amb energies renovables i tramitat i obtingut nombrosos ajuts per als nostres clients. Contacteu amb nosaltres i us ajudarem desenvolupar les vostres idees.