Protecció de Dades Personals i nou Reglament Europeu

Mitjançant aquest avís, OICOS ESTRATEGIA AMBIENTAL S.C.P. –en endavant OÎCOS–, amb domicili social al carrer Serra de Busa núm. 2-4 (08242) Manresa, informa els usuaris de la pàgina web de la seva política de protecció de dades.

OÎCOS adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el  Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.

OÎCOS informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis en paper o suport informàtic, s’inclouen als fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis d’OÎCOS.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’assessorament, informació i altres activitats pròpies d’OÎCOS.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, eliminació, rectificació, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar el propi usuari a través de correu electrònic a marketing@oicos.cat o a l’adreça al carrer Serra de Busa núm. 2-4 (08242) Manresa.

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a OÎCOS.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

OÎCOS Estratègia Ambiental S.C.P.

Adreça: Carrer Serra de Busa núm. 2-4 (08242) Manresa

Contacte: 93 874 35 94 marketing@oicos.cat

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Amb quines finalitats tractarem les vostres dades personals?

A OÎCOS, tractem les vostres dades personals amb les següents finalitats:

  1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
  2. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats en suport digital o físic.
  3. Remetre el butlletí d’OÎCOS i comunicacions puntuals amb les principals notícies sobre Economia Circular, novetats legislatives, ajuts, tendències, actualitat d’OÎCOS i els serveis i productes que ofereix.

Fins quan conservem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o d’informació i no en demaneu la seva supressió. Posteriorment a la mateixa, es conservaran durant els terminis legalment exigits.

Per tant, podem garantir que les vostres dades no es conservaran més temps del necessari per a les finalitats descrites anteriorment, sense perjudici de la conservació que resultés necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa potencials reclamacions i/o sempre que ho permetés la legislació aplicable.

És important que, perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informeu sempre que hi hagi hagut alguna modificació; en cas contrari, no responem de la veracitat de les dades.

LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades són

  1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis d’OÎCOS , els termes i condicions es posaran a la vostra disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació. O bé: 
  2. El consentiment de la persona interessada a subscriure’s al butlletí informatiu (newsletter) d’OÎCOS. Si ho considereu oportú, podeu donar-vos de baixa enviant un correu a marketing@oicos.cat amb l’assumpte “Baixa Butlletí”.

DESTINATARIS

Les vostres dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament en l’àmbit intern i per a les finalitats indicades, de manera que no les cedim ni comuniquem a cap tercer, llevat que l’usuari ens hi autoritzi expressament i en els casos previstos legalment.

DRETS DES LES PERSONES INTERESSADES

Quins són els vostres drets de protecció de dades i com es poden exercir?

Retirada del consentiment: quan estiguem utilitzant la vostra informació personal a partir del vostre consentiment, teniu el dret de retirar-lo en qualsevol moment.

Dret a ser informat: teniu el dret a ser informats sobre l’ús de la vostra informació personal. Aquesta política, i els textos legals resumits que utilitzem en les nostres comunicacions i formularis, pretenen ser una descripció clara i transparent al respecte.

Dret d’accés: podeu sol·licitar-nos (per escrit) quina informació vostra tenim i/o demanar-nos-en una còpia.

Dret d’eliminació: a partir del 25 de maig de 2018, podeu exercir el vostre “dret a l’oblit”, és a dir, d’eliminar les dades que us puguin identificar personalment. Hi pot haver ocasions en què no puguem complir aquesta sol·licitud per motius legals, fet que us seria notificat. En alguns casos, suggerirem donar-vos de baixa de futures comunicacions, en lloc d’eliminar les dades.

Dret de rectificació: si les vostres dades són incorrectes en les nostres bases de dades, teniu el dret de demanar-nos la seva actualització.

Dret a la limitació del tractament: en certes situacions, teniu el dret de demanar-nos una limitació en el tractament que fem de les vostres dades, si no esteu d’acord amb la seva exactitud o ús legítim. Això comporta el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.

Dret a la portabilitat de les dades: quan estiguem utilitzant la vostra informació personal amb el vostre consentiment, la llei us permet demanar-nos la portabilitat de les vostres dades a un altre proveïdor de serveis. En aquest cas, us facilitarem (a vosaltres o a la tercera part que ens hagueu indicat) les vostres dades personals en un format estructurat, d’ús comú i llegible, sempre que sigui tècnicament viable.

Dret d’oposició i decisions individuals automatitzades: podeu, sempre que no concorri cap de les excepcions previstes en el Reglament, oposar-vos a que les vostres dades siguin objecte de tractament. Aquesta oposició, la podeu presentar en qualsevol moment, i es podrà basar en motius relacionats amb la vostra situació particular. En aquest cas, deixarem de tractar les vostres dades personals.

Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l’Usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada al domicili social d’OÎCOS.

Aquesta sol·licitud ha d’incloure les següents dades: nom i cognoms de l’Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud.

L’Usuari també podrà exercitar els esmentats drets a través del correu electrònic marketing@oicos.cat

POLÍTICA DE COOKIES DE LA WEB

Amb aquest avís, OICOS comunica als usuaris que utilitzen galetes (cookies) quan naveguen per les diferents pantalles i pàgines del web. Les galetes utilitzades per OICOS són emmagatzemades al disc dur de l’usuari però no poden llegir les dades contingudes al disc ni els arxius galeta creats per altres proveïdors. OICOS utilitza les galetes amb l’objectiu de reconèixer els usuaris que s’hagin registrat i poder-los oferir més bon servei i més personalitzat (idioma volgut per l’usuari…). Així mateix, són utilitzades per a obtenir informació totalment anònima sobre dades d’accés (data, hora, minut, freqüència, etc.), per a mesurar alguns paràmetres de trànsit en la pròpia pàgina web i calcular el nombre de visites, de manera que OICOS pugui enfocar i ajustar els serveis oferts més efectivament. No obstant això, l’usuari podrà impedir la generació de galetes amb l’opció corresponent que tingui el seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa, però sense els avantatges de la personalització.

RECLAMACIONS

Quines vies de reclamació hi ha?

Teniu dret a presentar una reclamació al responsable de la Protecció de Dades d’OÎCOS, a través de l’adreça marketing@oicos.cat. Si, un cop fet això, no veieu resolta la reclamació, podeu interposar-la davant l’Autoritat  Catalana de Protecció de Dades mitjançant la seva seu electrònica.

MODIFICACIÓ D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política de confidencialitat ha estat establerta amb data de 25 de maig de 2018. Qualsevol canvi que en el futur puguem fer a la nostra política de privacitat es publicarà en aquesta pàgina i, si escau, us ho notificarem per correu electrònic. En cas que sigui necessari, us sol·licitarem que, per continuar utilitzant els nostres serveis, llegiu i accepteu els nous termes.

 

Data d’actualització: 25.05.2018