Els plàstics: en el punt de mira a Europa

Certificació energètica d’edificis
27/02/2018
Premi medi ambient a l’Associació d’empresaris Bufalvent
06/08/2018
Certificació energètica d’edificis
27/02/2018
Premi medi ambient a l’Associació d’empresaris Bufalvent
06/08/2018

Els plàstics: en el punt de mira a Europa

S’albiren a nivell mundial importants perspectives d’innovació i desenvolupament d’una indústria circular del plàstic. La Comissió Europea ha proposat una nova normativa de la UE aplicable als deu productes de plàstic d’un sol ús que més sovint ens troben a les platges i a les arts de pesca abandonades al mar, i que representen el 70% de totes les deixalles marines. Entre les diferents mesures destaquen: la prohibició de coberts, plats i canyetes de de plàstic i la reducció dels recipients de plàstic per posar-hi menjar. S’imposaran productes alternatius en els punts de venda o caldrà pagar pels productes de plàstic d’un sol ús. Paral·lelament els productors hauran de contribuir als costos de la gestió i neteja dels residus i de les campanyes de sensibilització pel que fa als recipients alimentaris, envasos, embolcalls, gots, envasos de begudes, productes del tabac amb filtres, tovalloletes humides, globus inflables i bosses de plàstic lleugeres.

Aquesta iniciativa forma part de l’Estratègia Europea de gestió dels plàstics, aprovada aquest gener, que també preveu destinar destinar 100 milions d’euros per finançar la producció de plàstics més intel·ligents i reciclables, fer un reciclatge més eficient, impulsar la traçabilitat i eliminar les substàncies perilloses i contaminants del plàstic reciclat.

OÎCOS disposa de tècnics acreditats en el camp de la Innovació, l’ecodisseny i especialment l’Economia verda i circular per tal de donar forma als vostres projectes d’Ecoinnovació com ara el disseny i ús de materials alternatius al plàstic que es promouen des de la Unió Europea.

Una primera oportunitat és la convocatòria del premi d’Ecodisseny de Catalunya 2019, que incentiva la integració dels aspectes ambientals en el disseny d’un producte o servei per millorar-ne el comportament ambiental al llarg de tot el seu cicle de vida. El guardó té una dotació total de 15.000€

Ecoinnovem?