Classe magistral a l’alumnat d’Administració i Direcció d’Empreses sobre economia circular i transició energètica

Ajuts al desenvolupament experimental en projectes d’economia circular, específicament en l’àmbit dels residus
30/06/2022
S’aprova el PERTE d’Economia circular
30/06/2022

Classe magistral a l’alumnat d’Administració i Direcció d’Empreses sobre economia circular i transició energètica

Josep Rosell Gallart, consultor a Símbiosy i responsable de projectes a Oîcos Estrategia Ambiental, va impartir el passat mes de novembre 2021 una classe magistral a l’alumnat d’Administració i Direcció d’Empreses sobre economia circular i transició energètica. Durant la sessió, Rosell ha explicat conceptes com economia circular i transició energètica, ha parlat de les crisis de matèries, energia i climàtica en el context empresarial, d’estratègies circulars que poden servir al sector industrial i comercial i ha presentat alguns exemples pràctics d’economia circular.

https://www.linkedin.com/posts/umanresa-fundacio-universitaria-del-bages_economiacircular-transicioenergetica-ade-activity-6861652161474908160-tT04/