Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de Sant Julià de Cerdanyola

Ajuts vigents pel dia mundial de l’eficiència energètica
07/03/2021
Anàlisi global dels Polígons d’Activitat Econòmica del Bages
10/04/2021

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de Sant Julià de Cerdanyola

Al gener es va finalitzar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de Sant Julià de Cerdanyola (Berguedà), al qual es proposen 56 mesures d’acció per ajudar a assolir un 53,6% de reducció d’emissions de GEH el 2030, (1,74 tCO2/any per càpita) i un estalvi de 368 tCO2/any.

El Pacte d’alcaldes/esses compromet als municipis adherits a aconseguir els objectius comunitaris de participació del reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i és una iniciativa a Europa per canalitzar i reconèixer la participació del món local en la lluita contra el canvi climàtic, i que ha aplegat milers de ciutats i pobles d’Europa en un moviment únic.

El PAESC des Sant Julià de Cerdanyola compta amb 56 accions (34 de mitigació i 22 d’adaptació) repartides en 11 programes (5 d’adaptació, 4 d’adaptació i 2 transversals), aconseguint les fites següents:

 • Més eficiència energètica a les llars. Reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a través de l’ús eficient de l’energia en els habitatges per part de la ciutadania.
 • Més eficiència energètica dels comerços i indústria. Reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a través de l’ús eficient de l’energia per part de les activitats econòmiques i els comerços.
 • Més eficiència energètica a l’Ajuntament. Reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a través de l’ús eficient de l’energia en els equipaments i serveis municipals.
 • Més energies renovables al municipi. Foment de la implantació i utilització d’energies renovables per assolir un model amb una baixa emissió de gasos amb efecte hivernacle.
 • Mobilitat sostenible. Reducció de la necessitat de transport privat, afavorint modes de transport més sostenibles, millorant l’eficiència energètica o reduint les emissions de CO2.
 • Salut menys vulnerable. Adaptació davant dels efectes del canvi climàtic que suposin un risc per a la salut de les persones.
 • Gestió de l’aigua menys vulnerable. Reducció de la vulnerabilitat del sistema hídric del municipi, tant pel que fa als sistemes fluvials, l’aigua de reg, el subministrament d’aigua potable o la recollida d’aigües residuals.
 • Menys residus, menys emissions. Reducció de la generació de residus, així com la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle derivades de la seva gestió. Les accions incloses en aquest programa prioritzen la prevenció, reciclatge i separació de residus com a estratègies per a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
 • Territori més resilient. Millora de l’entorn natural i urbà per a reduir la seva vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, amb criteris de sostenibilitat i resiliència.
 • Comunicació i sensibilització a partir d’un major coneixement. Relat dels efectes del canvi climàtic, i foment dels canvis d’hàbits necessaris per a fer-hi front.
 • Governança i empoderament climàtic. Suport a l’acció climàtica a partir de mecanismes regulatoris i de gestió de que disposa l’Ajuntament.

El Pla ha estat redactat per OICOS, per encàrrec de la Diputació de Barcelona.

Veure INFOGRAFIA