Oîcos ha estat adjudicada en el Nou Acord marc de redacció de projectes i direcció d’obra de l’ACM

descorbanització industrial
S’aprova el PERTE de descarbonització industrial
22/02/2023
Oîcos presenta a Girona l’estudi de potencial d’energies renovables el polígons d’activitat econòmica.
22/02/2023
descorbanització industrial
S’aprova el PERTE de descarbonització industrial
22/02/2023
Oîcos presenta a Girona l’estudi de potencial d’energies renovables el polígons d’activitat econòmica.
22/02/2023

Oîcos ha estat adjudicada en el Nou Acord marc de redacció de projectes i direcció d’obra de l’ACM

Des d’aquest mes de febrer, Oîcosforma part de la llista d’empreses adjudicatàries del nou Acord marc de redacció de projectes i direcció d’obres de l’Associació Catalana de municipis.

L’objectiu d’aquest acord marc és determinar els serveis de redacció dels projectes d’obres, instal·lacions i la direcció d’obra i altres prestacions relacionades amb l’objecte del contracte. Permet als ens locals realitzar contractacions directes (en el cas de contractes menors) amb uns preus i condicions prefixades i competitives i sense necessitat de noves licitacions o llargs processos contractuals, doncs les empreses quer en formem part ja hem estat preseleccionades com a avantatjoses en una licitació de l’ACM.

Aquest acord marc es divideix en 9 grups posant a disposició dels ens locals un ampli ventall de serveis.  Oîcos està en el grup 8 i 9, el qual detallem els serveis: 

  • Grup 8. Projectes d’activitats, projectes i legalitzacions d’instal·lacions (inclòs energies renovables), plans de manteniment i estalvi i eficiència energètica.
  • Grup 9. Projectes relacionats amb el medi ambient.

Les empreses han estat seleccionades atenent a criteris d’experiència, solvència i preu.

Tots els lots d’aquest acord marc han estat licitats en la modalitat de selecció d’empreses, fet pel qual 91 empreses han resultat adjudicatàries d’un o més lots. 

Aquest acord marc és un pas més en la voluntat de l’ACM de donar un impuls territorial en la seva adjudicació completa dels serveis de planificació urbanística i territorial, i els d’assessorament tècnics i jurídics en la tramitació d’expedients urbanístics. 

Podeu consultar tota la informació del nou acord marc.

També, teniu a la vostra disposició el Catàleg complet de productes i serveis que ofereix la Central de Compres.