S’aprova el PERTE d’Economia circular

Classe magistral a l’alumnat d’Administració i Direcció d’Empreses sobre economia circular i transició energètica
30/06/2022
S’obre nova convocatòria de Cupons ACCIÓ per combatre el canvi climàtic
30/06/2022

S’aprova el PERTE d’Economia circular

El 8 de març el Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico (MITECO) va aprovar un pla destinat a accelerar la transició cap a un sistema productiu més eficient i sostenible en l’ús de primeres matèries que pretén donar compliment als objectius continguts a l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular per a l’any 2030 i posicionar Espanya com a referent internacional en la gestió , reciclatge i reutilització de residus.

El PERTE (Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica) s’estén a tots els sectors productius, així com al consum i la gestió dels residus. Les inversions previstes inclouen ajudes per valor de 492 milions d’euros i s’esperen mobilitzar recursos superiors als 1.200 milions fins a l’any 2026.

La major part de les subvencions es destinaran a sectors que aborden reptes de sostenibilitat, com ara el tèxtil, el del plàstic i el dels béns d’equip per a les energies renovables. Les ajudes també impulsaran l’ecodisseny, la reutilització i la gestió de residus i la digitalització de les empreses per millorar la competitivitat i la innovació.

Aquest projecte estratègic se centra en 18 instruments distribuïts en dues línies d’acció:

  1. Actuacions en sectors claus que aborden seriosos reptes de sostenibilitat (Pressupost: 300 milions d’€):
  • Tèxtil-moda: mesures per incorporar matèries primeres amb baix impacte, inversió en infraestructures i tecnologies de reutilització i reciclatge i millorar la traçabilitat de productes i materials.
  • Plàstic: mesures per fomentar l’ecodisseny per a l’ús de plàstic reciclat, promoure l’impuls d’envasos reutilitzables i potenciar el reciclatge mecànic i químic.
  • Béns d’equip per a renovables: mesures per impulsar aerogeneradors i panells fotovoltaics de nova generació, desenvolupament d’instal·lacions per incrementar la reutilització i el reciclatge d’aquests productes, i plantes de recuperació de materials valuosos com el liti o l’ió liti
  1. Actuacions transversals per impulsar l’economia circular a l’empresa, amb l’objectiu de millorar la competitivitat i la innovació del teixit industrial en quatre categories: reducció del consum de primeres matèries verges, ecodisseny, gestió de residus i digitalització (Pressupost: 192 milions d’€ ).

La Unió Europea ha inclòs l’impuls a l’economia circular com a un dels eixos de la seva política econòmica i ambiental. Seguint les directrius de la Comissió Europea, Espanya va adoptar el juny de 2020 l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular – Espanya Circular 2030 (PDF), una estratègia a llarg termini com a element clau de la transició ecològica que estableix un decàleg amb objectius quantitatius per assolir-ho. 2030.

Aquest PERTE comparteix sinèrgies amb altres ja presentats com el d’Energies Renovables, Hidrogen Renovable i Emmagatzematge (ERHA), l’Agroalimentari i el dedicat al desenvolupament del Vehicle Elèctric i Connectat (VEC).

Els PERTE són un nou instrument de col·laboració públic privada definida pel Reial decret llei 36/2020 de 30 de desembre.

Tota la informació: https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-de-economia-circular