Nova convocatòria de Next Generation EU – Ajuts a projectes singulars d’instal·lacions de biogàs

Ajuts per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia
16/11/2022
envasos reciclats
Subvencions per a l’execució de projectes en l’àmbit de residus
16/11/2022

Nova convocatòria de Next Generation EU – Ajuts a projectes singulars d’instal·lacions de biogàs

L’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organisme adscrit al Ministeri per a la Transició ecològica i el Repte Demogràfic, ha publicat les bases reguladores dels ajuts a projectes singulars d’instal·lacions de biogàs.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 1 del component 7 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Desenvolupament d’energies renovables innovadores, integrades en l’edificació i en els processos productius”.

Adreçat a:

Persones jurídiques, públiques o privades, constituïdes i amb domicili fiscal a Espanya.

S’estableixen dos programes d’incentius diferents dirigits als següents beneficiaris:

  • Programa 1beneficiaris que realitzin alguna activitat econòmica per la que ofereixin bens i/o serveis al mercat i consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica pròpia, que comptin amb mínim un participant que realitzi alguna activitat econòmica.
  • Programa 2beneficiaris que no realitzin cap activitat econòmica, incloent persones jurídiques públiques.

Actuacions subvencionables:

Projectes singulars d’instal·lacions de biogàs que contemplin la realització d’una o vàries de les actuacions següents:

  1. Realització d’instal·lacions de producció de biogàs a partir de les matèries primeres contemplades a cada convocatòria, mitjançant digestió anaeròbica i sempre que es produeixi un aprofitament energètic del mateix o s’utilitzi per a la producció de biometà.
  2. Realització d’instal·lacions perquè, a partir de biogàs, es dugui a terme producció de calor/fred, generació d’energia elèctrica, cogeneració d’alta eficiència o, a partir de biogàs de nova generació, es depuri fins a biometà pel seu transport, pel seu ús en cogeneració elèctrica d’alta eficiència o per a la seva transformació en altres productes amb finalitat energètica.
  3. Realització d’instal·lacions pel tractament del digerit.

Quantia:

El pressupost inicial destinat a aquesta convocatòria és de 150 M€, ampliable en funció de la demanda i el desenvolupament dels projectes.

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds començarà a les 9:00 hores del dia 12 de setembre i finalitzarà a les 14:00 hores del dia 14 d’octubre.

Si estàs treballant en un projecte transformador, comparteix-lo amb nosaltres i des d’OÎCOS t’assessorarem per fer els següents passos. T’ajudem a transformar Europa!

Consulta’n tots els detalls a la pàgina de la convocatòria de Acció- Agència per la competitivitat de l’empresa

Planta de Biogas