Nova convocatoria d’ajuts CE Implementa per impulsar les comunitats energètiques

Diagnosi del pla director dels polígons d’activitat econòmica del territori del Bages
16/11/2022
Pla de Transició Energètica de Castellfollit del Boix
Pla de Transició Energètica de Castellfollit del Boix (Bages)
05/12/2022
Diagnosi del pla director dels polígons d’activitat econòmica del territori del Bages
16/11/2022
Pla de Transició Energètica de Castellfollit del Boix
Pla de Transició Energètica de Castellfollit del Boix (Bages)
05/12/2022

Nova convocatoria d’ajuts CE Implementa per impulsar les comunitats energètiques

L’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organisme adscrit al Ministeri per a la Transició ecològica i el Repte Demogràfic, ha publicat la tercera i la quarta convocatòria del programa d’incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques (Programa CE Implementa). Amb la tercera convocatòria es donarà suport a projectes de petites dimensions (que suposin una inversió de menys d’un milió d’euros) i amb la quarta convocatòria a projectes de mitjanes i grans dimensions (amb un pressupost superior al milió d’euros d’inversió).

Aquesta convocatòria s’emmarca en la reforma 3 del component 7 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Desenvolupament de les comunitats energètiques”. La finalitat del programa és donar suport a projectes que fomentin la participació en el sector energètic d’actors tradicionalment no participants i la finalitat dels quals sigui el desenvolupament de projectes d’energia renovable elèctrica i tèrmica, eficiència energètica, infraestructura per a mobilitat sostenible i gestió de la demanda mitjançant comunitats energètiques.

Adreçat a:

Persones jurídiques, públiques o privades, legal i vàlidament constituïdes i que tinguin domicili fiscal a Espanya, que conformin una comunitat energètica.

S’estableixen dos programes d’incentius diferents dirigits als següents beneficiaris:

  • Programa 1beneficiaris que realitzin alguna activitat econòmica per la que ofereixin bens i/o serveis al mercat i consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica pròpia, que comptin amb mínim un participant que realitzi alguna activitat econòmica.
  • Programa 2beneficiaris que no realitzin cap activitat econòmica, incloent persones jurídiques públiques.

Actuacions subvencionables:

Projectes pilot singulars de comunitats energètiques. Amb la tercera convocatòria es donarà suport a projectes de petites dimensions (inversió de menys 1M€) i amb la quarta convocatòria a projectes de mitjanes i grans dimensions (amb un pressupost de més de 1M€).

Seran subvencionables els projectes que contemplin actuacions en una o varies de les àrees d’actuació següents:

  • Energies renovables elèctriques: Instal·lacions de producció d’energia elèctrica, connectades o no a la xarxa, de fonts d’energia renovable.
  • Energies renovables tèrmiques: Instal·lacions d’aprofitament, per a la generació d’energia tèrmica de fonts d’energia renovable i els sistemes d’aprofitament d’aquestes fonts.
  • Eficiència energètica: Actuacions de millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica per tal de reduir el consum energètic.
  • Mobilitat sostenible: Actuacions d’implantació d’infraestructura de recarrega de vehicles elèctrics i adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible per a mobilitat compartida.
  • Gestió de la demanda: Emmagatzematge darrera el comptador i sistemes de regulació mitjançant emmagatzematge hidràulic o altres sistemes d’emmagatzematge innovador, agregació de la demanda d’energia tèrmica i sistemes per aconseguir flexibilitat de la demanda.

Quantia:

El pressupost destinat a la tercera convocatòria és de 10 M€.

El pressupost destinat a la quarta convocatòria és de 30 M€.

Termini:

El període de sol·licituds d’ambdues convocatòries comença el 19 de desembre del 2022 i finalitza el 13 de febrer del 2023.

Si tens una idea, comparteix-lo amb nosaltres i des d’OÎCOS t’assessorarem per fer els següents passos.

Consulta’n tots els detalls a la pàgina de la convocatòria de Acció- Agència per la competitivitat de l’empresa.