Ajuts a projectes de nous models de negoci en transició energètica

Oîcos presenta a Girona l’estudi de potencial d’energies renovables el polígons d’activitat econòmica.
22/02/2023
proposta parc eolic
Desenvolupament de la Comunitat Energètica Empresarial Manresa Il·lumina
01/05/2023
Oîcos presenta a Girona l’estudi de potencial d’energies renovables el polígons d’activitat econòmica.
22/02/2023
proposta parc eolic
Desenvolupament de la Comunitat Energètica Empresarial Manresa Il·lumina
01/05/2023

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 3 del component 8 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a “Nous models de negoci en la transició energètica”.

Objectiu:

L’objectiu de la convocatòria és finançar nous models de negoci que ofereixin solucions als reptes plantejats per la transició energètica i que estiguin relacionats amb la innovació, la provisió de serveis de flexibilitat, que permetin una major integració de les energies renovables o la promoció i desenvolupament de nous projectes empresarials (startups) que proporcionin solucions innovadores per a la transició energètica.

Adreçat a:

 • Empreses
 • Organismes públics d’investigació.
 • Universitats públiques i privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i.
 • Altres centres públics d’R+D vinculats a l’Administració General de l’Estat, a les Administracions Públiques Territorials o participats majoritàriament pel sector públic.
 • Entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin activitats d’R+D.
 • Centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal.
 • Altres centres privats d’R+D+i que tinguin definida l’R+D+i com a activitat principal.
 • Altres organitzacions que donin suport a la transferència tecnològica o realitzin difusió i divulgació tecnològica i científica.
 • Comunitats energètiques.
 • L’Administració Pública, exclosa l’Administració General de l’Estat.

A banda, també podran resultar beneficiaries d’aquest ajut les agrupacions de persones jurídiques, tan públiques com privades, sense personalitat jurídica pròpia i incloses en les següents categories:

 • Agrupacions o associacions empresarials.
 • Agrupacions empresarials innovadores que tinguin per objectiu contribuir a la transferència tecnològica i a la divulgació d’informació entre les empreses integrants.
 • Unions Temporals d’Empreses (UTE).
 • Qualsevol altra agrupació o associació de persones jurídiques que compleixi amb els requisits establerts a les bases reguladores.

Actuacions subvencionables:

Projectes de nous models de negoci que ofereixin solucions als reptes plantejats per la transició energètica.

A més, els projectes s’hauran d’emmarcar en alguna de les àrees d’activitat següents:

 • Productes i serveis innovadors que proporcionin flexibilitat al sistema energètic: gestió de la demanda, agregadors i altres nous agents, altres productes i serveis.
 • Transformació, innovació i digitalització del sistema energètic: digitalització, impuls al desenvolupament de mercats locals i mercats de flexibilitat, altres activitats.
 • Reforç de la cadena de valor de l’emmagatzematge energètic: promoció de l’ús de materials sostenibles i innovadors, desenvolupament de processos innovadors relacionats amb la gestió i integració de components i sistemes, serveis relacionats amb la gestió de l’emmagatzematge d’energia o la prestació de serveis auxiliars, cerca de solucions innovadores, serveis relacionats amb el reciclatge, recuperació de materials i segona vida d’equips.

Les actuacions d’aquests ajuts estaran estructurades en les següents línies:

 • Innovació: productes, processos o serveis nous o millorats que promoguin solucions innovadores per la transició energètica.
 • Descarbonització del sector energètic i millora de la integració d’energies renovables: actuacions per protegir el medi ambient i reduir les emissions.
 • Startups per a la transició energètica: posada en marxa o impuls de nous projectes empresarials que contribueixin a la transició energètica.

Queden excloses les actuacions relacionades exclusivament amb la fabricació i desplegament:

 • Activitats d’innovació reguladora vinculades a les iniciatives desenvolupades en el marc del banc de proves regulador per al foment de la recerca i la innovació en el sector elèctric.

Quantia:

El pressupost total d’aquesta convocatòria és de 62 M€.

Termini:

Pendent de publicació de la convocatòria.

Si tens una idea, comparteix-lo amb nosaltres i des d’OÎCOS t’assessorarem per fer els següents passos.

Consulta’n tots els detalls a la pàgina de la convocatòria de Acció- Agència per la competitivitat de l’empresa.