No reciclar sortirà car: el cànon de residus s’incrementarà un 52%

El passat mes d’abril s’han tractat la meitat dels residus sanitaris de baix risc que habitualment es generen en un any
26/05/2020
Estudi d’inundabilitat dels cursos fluvials de Navata (Alt Empordà)
01/06/2020

No reciclar sortirà car: el cànon de residus s’incrementarà un 52%

Dipòsit Controlat de Bufalvent, Manresa. Foto: Xtec - CDA Bages

La nova llei de pressupostos 5/2020, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, estipula noves mesures que afecten a la gestió de residus en tres àmbits diferents:

  1. S’estableix l’increment dels tipus de gravamen dels cànons sobre la deposició controlada i la incineració de residus municipals, amb augments del 52% en 4 anys.
  2. La flexibilització de l’activitat empresarial de gestió de residus perillosos, eliminant-ne la fiança
  3. Es fomenta l’ús d‘àrids reciclats, amb un mínim d’un 5% en totes les obres.

L’augment del cànon de deposició i incineració és una mesura fixada per les directives de la UE i volen incidir directament en l’augment del reciclatge, doncs la factura que hauan de pagar els municipis (i per tant els ciutadans) per no reciclar pot augmentar de forma exponencial en els propers anys. Es preveu que aquest increment sigui aviat proporcional en el cas dels residus industrials.