Mecanisme d’Ajust en la Frontera pel Carboni de la Unió Europea

Ajuts Nuclis d’R+D empresarial de recerca industrial i desenvolupament experimental
25/09/2023
Participació en el saló de BizBarcelona
08/12/2023
Ajuts Nuclis d’R+D empresarial de recerca industrial i desenvolupament experimental
25/09/2023
Participació en el saló de BizBarcelona
08/12/2023

Mecanisme d’Ajust en la Frontera pel Carboni de la Unió Europea

L’aplicació de la fase transitòria del CBAM començarà el proper 1 d’octubre i es prolongarà fins a finals del 2025

La Comissió Europea ha aprovat les normes per aplicar el Mecanisme d’Ajust de Carboni en Frontera (CBAM) el passat 17 d’agost. Aquest mecanisme té com a objectiu assegurar que les empreses europees subjectes a les normatives climàtiques de la UE no es trobin en desavantatge respecte a les empreses de tercers països amb requisits climàtics més flexibles.

Aquest gravamen s’aplicarà a diverses indústries, com ara la siderúrgia, la producció de ciment, els fertilitzants, el sector de l’alumini i la generació d’electricitat. També s’inclourà el hidrogen, les emissions indirectes en determinades condicions i alguns productes intermedis com a perns i altres articles de ferro o acer.

Els importadors europeus de productes afectats hauran d’obtenir una autorització i comprar drets d’emissió de CO2 corresponents al preu del carboni que s’hauria de pagar si aquests béns s’haguessin produït dins les fronteres de la UE. Aquestes exigències s’aniran reforçant progressivament des del 2026 fins al 2034.

El reglament de implementació detalla les obligacions de notificació per als importadors de la UE de les mercaderies CBAM i la metodologia per calcular les emissions alliberades durant el procés de producció d’aquestes mercaderies. S’estableix un període transitori en què les obligacions dels importadors es limitaran a proporcionar dades sobre les seves emissions.

Pel que fa als informes, es preveu certa flexibilitat en els valors utilitzats per calcular les emissions incorporades a les importacions durant la fase de transició. Durant el primer any d’implementació, les empreses tindran l’opció de presentar informes segons la nova metodologia de la UE, basats en sistemes nacionals equivalents de tercers països o en valors de referència. A partir del 1 de gener de 2025, només s’acceptarà el mètode de la UE. A més, la Comissió està desenvolupant eines informàtiques específiques per ajudar els importadors a realitzar i informar aquests càlculs, així com aportant orientació detallada i materials de formació.

Amb l’entrada en vigor del sistema permanent a partir de l’1 de gener de 2026, els importadors hauran de declarar cada any la quantitat de béns importats a la UE l’any anterior i les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) incorporades. A continuació, hauran de lliurar el nombre corresponent de certificats CBAM. El preu d’aquests certificats es calcularà en funció del preu mitjà setmanal de subhasta dels drets de la UE per emetre CO2.