Localització d’indicadors de compliment dels ODS al Vallès Occidental

Anàlisi global dels Polígons d’Activitat Econòmica del Bages
10/04/2021
Ajuts en forma de cupons a la competitivitat, innovació i economia circular pel 2021
15/04/2021

Localització d’indicadors de compliment dels ODS al Vallès Occidental

Al gener es va finalitzar el projecte d’Alineament de les Polítiques Comarcals del Vallès Occidental per encàrrec del Consell Comarcal del Vallès Occidental. El projecte s’ha centrat en l’aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a la comarca, realitzant una definició d’indicadors locals i el seu càlcul per avaluar el compliment  dels ODS en l’àmbit comarcal i comparar-ho amb la resta del territori català.

Els ODS estan integrats dins l’Agenda 2030, i es desenvolupen dins de tres dimensions, l’ambiental, la social i l’econòmica. L’aplicació és universal i per tal de desenvolupar-se es van crear 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS inclou diferents fites (en total 169) que contribueixen al compliment dels objectius.

El projecte d’alineament consta d’un quadre amb 64 indicadors i una metodologia de càlcul, els quals permetran monitoritzar, interpretar i proporcionar informació rellevant en relació amb el nivell d’implementació dels ODS al Vallès Occidental.