L’IDAE publica la Guia d’Autoconsum Col·lectiu

Instal·lació de 101 kW d’energia solar amb autoconsum compartit a les Piscinies Municipals i Zona Esportiva d’Anglès
20/01/2024
Pla de transició energètica d’Osona Sud
20/01/2024
Instal·lació de 101 kW d’energia solar amb autoconsum compartit a les Piscinies Municipals i Zona Esportiva d’Anglès
20/01/2024
Pla de transició energètica d’Osona Sud
20/01/2024

Per atendre els dubtes dels professionals i la ciutadania en el desplegament de l’autoconsum, en el marc del Full de Ruta de l’Autoconsum i el PRTR

Punts clau

  • La guia recull la informació de referència a l’hora d’abordar una instal·lació d’autoconsum compartit.
  • S’introdueix la figura del Gestor d’Autoconsum, que actua com a representant dels consumidors associats i és clau per a una gestió millor dels autoconsums col·lectius
  • La guia es publica a través del canal de l’Oficina de l’Autoconsum de l’IDAE amb l’objectiu de facilitar-ne la implantació massiva a la societat espanyola.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), a través de l‘Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), ha publicat la Guia d’Autoconsum Col·lectiu. Dirigida tant al públic general com a sectors professionals, l’objectiu és contribuir al desenvolupament de l’autoconsum col·lectiu d’energia elèctrica com a un dels pilars fonamentals en el desplegament de les energies renovables.

Aquest manual presenta la informació principal de referència que cal conèixer a l’hora d’abordar una instal·lació d’autoconsum col·lectiu (modalitats, repartiment de l’energia, tramitació administrativa, connexions, exemples, etc.), així com models dels diferents documents que cal aportar en la tramitació, amb l’objectiu de resoldre els dubtes que puguin sorgir a l’hora d’enfrontar aquest tipus de projectes i facilitar-ne la implantació.

S’hi introdueix també la figura del Gestor d’Autoconsum, clau per a un millor maneig dels autoconsums col·lectius, i que pot actuar fins i tot com a representant dels consumidors associats, facilitant l’alta i les modificacions posteriors a l’autoconsum i el repartiment de l’energia .

Divulgació de l’autoconsum

Per la seva amplitud, la Guia d’Autoconsum Col·lectiu s’adreça al conjunt de la ciutadania, a grups de consumidors que vulguin fer un autoconsum col·lectiu, comunitats de propietaris i empreses instal·ladores de sistemes d’autoconsum.

La guia es un document estratègic que recull 37 mesures de sensibilització, formació a professionals o divulgació per tal de millorar el coneixement i l’acceptació de l’autoconsum per part de la població.

Consulteu aquí la Guia d’Autoconsum Col·lectiu i Full de Ruta de l’Autoconsum.