L’economia circular al Bàsquet Català

Participació en el saló de BizBarcelona
08/12/2023
Directiva d’informes de sostenibilitat corporativa (CSRD)
08/12/2023
Participació en el saló de BizBarcelona
08/12/2023
Directiva d’informes de sostenibilitat corporativa (CSRD)
08/12/2023

La Federació Catalana de Basquetbol esdevé pionera dins l’àmbit esportiu desenvolupant un projecte amb caràcter ambiental, econòmic i social.

Imatge del passat dijous 2 de novembre a les oficines del FCBQ.

La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) ha destacat, en el seu Pla Estratègic 2018-2023, la seva prioritat de “desenvolupar la responsabilitat social de l’FCBQ i actuar com a agent de transformació social”. Aquest objectiu inclou l’adopció d’alguns dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per les Nacions Unides, que aborden qüestions ambientals, socials i econòmiques fins a l’any 2030.

En el marc del programa BQ Sostenible, la Federació ha presentat una proposta per a un estudi d’oportunitats d’economia circular als clubs i entitats federades del Bàsquet Català. Aquesta proposta ha estat aprovada, i l’FCBQ ja ha iniciat la primera fase d’aquest estudi. Aquesta fase se centra en identificar els punts forts, punts febles, debilitats i oportunitats de l’activitat i massa social de la Federació, així com dels clubs i entitats. L’objectiu és establir estratègies d’economia circular que beneficiïn tant el medi ambient com les despeses i el consum de cada organització en el futur.

INIGEST i OICOS seran els responsables del desenvolupament d’aquest estudi, que constarà de diverses fases que abastaran tota l’activitat de la Federació i les entitats que la integren. L’estudi realitzarà un anàlisi detallat d’una mostra representativa d’aquestes entitats, recopilant informació clau de totes elles per definir indicadors de circularitat i comportament ambiental. Això permetrà el seguiment de les millores a implementar, tant a la Federació com als clubs, i facilitarà la comparació amb altres organitzacions per identificar les millors pràctiques i augmentar l’eficiència i la competitivitat.

Amb el lema “Per un bàsquet sostenible!”, pren forma el nou programa BQ Sostenible de la Federació Catalana de Basquetbol. Aquest programa serà el marc on es desenvoluparan diverses iniciatives i mesures per impulsar aquesta nova línia de treball, promovent la conscienciació i sensibilització dels diferents agents del Bàsquet Català.