IDI_Ajuts a plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera

Oîcos s’associa a Som Mobilitat
14/06/2023
Next Generation EU – Ajuts a projectes pioners i singulars d’hidrogen renovable (Programa H2 PIONEROS)
14/06/2023

IDI_Ajuts a plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat la convocatòria per aquest any 2023 dels ajuts a plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Més concretament, es tracta d’una nova convocatòria Next Generation, són els IDI – Ajuts a plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera, aquests ajuts estan promoguts pel Ministeri d’Indústria, comerç i turisme del Govern d’Espanya.

Qui es pot beneficiar?

Societats amb personalitat jurídica pròpia que no formin part del sector públic i que portin desenvolupant una activitat industrial durant un període d’almenys 3 anys abans de la convocatòria, amb independència de la seva grandària

Actuacions subvencionables

Actuacions en innovació i sostenibilitat que permetin potenciar el sector industrial i que estiguin associades a alguna de les dues línies d’actuacions establertes:

  • Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació:
    • Investigació industrial: Adquirir nous coneixements i aptituds per desenvolupar nous productes, processos o serveis o millorar els ja existents.
    • Desenvolupament experimental: ús de coneixements científics, tecnològics o empresarials ja existents per tal d’elaborar plans o dissenys de productes.
    • Projectes d’innovació en matèria d’organització.
    • Projectes d’innovació en matèria de processos: aplicació d’un mètode de producció o subministrament.
  • Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica: Inclou inversions de caràcter innovador destinades a la protecció del medi ambient i inversions en mesures d’estalvi energètic o energies renovables.

Quantia

El pressupost total d’aquesta convocatòria és de 188 M€, dels quals 114 M€ seran en forma de préstec i 74 M€ en forma de subvenció.

El pressupost subvencionable dels projectes ha de ser de com a mínim 100.000 euros.

Els ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria podran tenir la forma de préstec, subvenció o una combinació de les dues modalitats. El finançament total a concedir (subvenció + préstec) serà com a màxim del 80% del pressupost finançable.

Termini

Del 29 de maig fins al 28 de juny del 2023.

Si tens una idea, comparteix-lo amb nosaltres i des d’OÎCOS t’assessorarem per fer els següents passos.

Consulta’n els detalls a la pàgina de les bases: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12379.pdf

https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=958750