Ajuts FEDER: Oberta la convocatòria per projectes de biomassa i energies renovables

Conclusions sobre el Pla d’Acció de la UE per a l’economia circular
07/08/2018
El impuesto al sol ya es historia, el autoconsumo más vivo que nunca
24/11/2018

Ajuts FEDER: Oberta la convocatòria per projectes de biomassa i energies renovables

Sou una entitat local i voleu apostar per l’eficiència energètica i les energies renovables? Formeu part d’un municipi de més de 20.000 habitants?

El 3 de setembre es va publicar la convocatòria d’ajuts del fons FEDER de Catalunya 2014-2020, adreçats a diputacions, consells comarcals i ajuntaments de més de 20.000 habitants que vulguin fomentar la producció i distribució d’energia derivada de fonts renovables, així com  millorar l’eficiència energètica i reducció d’emissions de CO2 en l’edificació i en les infraestructures i els serveis públics. La modalitat de subvenció és de concurrència competitiva i la taxa màxima de cofinançament és del 50%, amb una despesa elegible d’entre 1 i 4 Milions d’euros. El termini de sol·licitud és el 5 de desembre de 2018.

Aquest finançament forma part dels fons que la Unió Europea destina per a assolir els objectius de l’Estratègia Europa 2020 per a promoure un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. En concret, s’emmarca en el Programa Operatiu d’Inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020 i pretén impulsar projectes per als eixos prioritaris 4  (afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors) i 6 (conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos).

L’eix prioritari 4 inclou com a objectiu específic millorar l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2 en l’edificació i en les infraestructures i els serveis públic. Concretament, les actuacions d’aquest objectiu que opten a finançament són:

  • Plans d’estalvi i eficiència energètica en les infraestructures i els edificis de les entitats locals.
  • Implantació de sistemes d’energia renovables i sistemes de generació d’alta eficiència i monitorització de la recollida i el tractament de dades amb tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
  • Implantació de sistemes d’il·luminació energèticament eficients en les infraestructures i els edificis públics.

Els professionals d’Oîcos us oferem la nostra experiència i expertesa en Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), projectes d‘instal·lació de calderes de biomassa,  energies renovables i assistència ambiental a les entitats locals per tal de tramitar la sol·licitud dels ajuts de cofinançament i portar a terme les vostres iniciatives d’estalvi i eficiència energètica. Us hi apunteu?

Consulteu les bases reguladores: Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol i la Resolució de convocatòria PRE/2017/2018 de 25 de juliol.