Estudi d’inundabilitat dels cursos fluvials de Navata (Alt Empordà)

No reciclar sortirà car: el cànon de residus s’incrementarà un 52%
26/05/2020
Ajornat fins a 2021 l’impost per les emissions de CO2 en vehicles
01/06/2020

Estudi d’inundabilitat dels cursos fluvials de Navata (Alt Empordà)

Finalitzats definitivament els treballs de redacció de l’estudi dinundabilitat de l’Rec Madral, Riera de Can Miró i Rec de Mas Vermell amb motiu de el nou POUM de Navata.

Els treballs van ser encarregats per l’Ajuntament i realitzats amb AGRO90, en col·laboració amb l’equip redactor de el nou planejament. Els resultats han pogut determinar les zones afectades com a zona inundable (ZI), zona d’inundació greu (ZIG), via d’intens desguàs (VID) i sobretot la zona de flux preferent (ZFP), i ajustar l’ordenació a les determinacions del Reglament de Domini Públic Hidràulic segons els riscos d’inundació.

Els treballs han estat realitzats amb HEC-RAS i programari SIG amb extensions específiques de modelització hidràulica, i usant el modelatge de el terreny la informació per satèl·lit LIDAR amb un intens treball de camp de detall.