Diagnosi del pla director dels polígons d’activitat econòmica del territori del Bages

Estudi d’Identificació del potencial d’energies renovables en zones d’activitat econòmica a la província de Girona
16/11/2022
Oficina Transformació Comunitaria
Nova convocatoria d’ajuts CE Implementa per impulsar les comunitats energètiques
17/11/2022
Estudi d’Identificació del potencial d’energies renovables en zones d’activitat econòmica a la província de Girona
16/11/2022
Oficina Transformació Comunitaria
Nova convocatoria d’ajuts CE Implementa per impulsar les comunitats energètiques
17/11/2022

Diagnosi del pla director dels polígons d’activitat econòmica del territori del Bages

L’estudi, realitzat amb la participació d’OÎCOS i Símbiosy, es va presentar a la jornada del 26 d’octubre de 2021 : “Estratègies d’actuació supramunicipal en la planificació del sòl industrial del Bages” va ser un debat a Sallent amb fórmules per actuar amb una visió de tot el territori.

El document s’emmarca en les línies d’actuació estratègiques acordades al territori en el Pla d’accions per al desenvolupament econòmic del Bages, consensuat entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa el 2018, i també està  contemplat dins les estratègies i mesures del Pla industrial del Bages per impulsar el creixement i la modernització de la indústria i per millorar la competitivitat del territori (2017-2021). Amb l’elaboració d’aquest estudi el Consell ha obtingut una diagnosi clara per poder actuar en la transformació dels polígons existents i planificar millor el futur desenvolupament industrial i econòmic de la comarca mitjançant l’impuls del Pla Director dels PAE.

El Consell Comarcal del Bages estableix les bases per impulsar un Pla director dels polígons d’activitat econòmica del territori. La institució ha treballat darrerament amb un estudi que radiografia l’estat actual dels PAE (polígons d’activitat econòmica de la comarca) del qual n’ha presentat una síntesi aquest matí a Sallent en el marc d’una jornada adreçada als agents socioeconòmics, representants polítics i professionals tècnics de la comarca. L’estudi identifica els aspectes clau per a la redacció del futur Pla Director Urbanístic del sòl industrial de la comarca sense el qual mancaria una eina de planejament urbanístic que ordeni els àmbits on es desenvolupen activitats econòmiques fonamentals per al Bages.

Eina clau

La vicepresidenta primera del Consell Comarcal del Bages, Marta Viladés, apunta que “aquest pla director que ens proposem impulsar esdevindrà clau per a la futura presa de decisions respecte la planificació urbanística del sòl industrial. La planificació i ordenació del territori a través de les figures urbanístiques ha de servir per afrontar els reptes i aprofitar noves oportunitats”. Per la seva part, la consellera de l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell Comarcal del Bages, Cristina Fabregat, destaca que “necessitem una planificació urbanística més flexible que s’adapti a les necessitats reals i actuals del segle XXI, amb la sostenibilitat en el seu sentit més ampli com a pal de paller per desenvolupar les noves polítiques. Aquesta diagnosi és un exemple que amb una visió més interdisciplinar aconseguim identificar els aspectes clau del futur dels nostres polígons industrials”. Afegeix que “el Pla Director Urbanístic que proposem que s’impulsi des de la Generalitat a partir d’aquesta diagnosi ens ha de permetre executar estratègies per millorar el funcionament i tenir més oportunitats per a tota la indústria del Bages”.

La jornada ha inclòs una taula rodona amb la participació de l’urbanista i fundadora d’Urban-Facts, Maria Buhigas, del secretari del COAC Catalunya Central, Enric Masana, del consultor ambiental i director de projectes d’Oicos, Josep Rosell, i de la gerent de les Associacions d’Empresaris de Polígons de Bufalvent, Trullols, Pont Nou i Els Dolors de Manresa. Per la seva part, el geòleg Joan Solà ha fet la presentació i l’exposició de les conclusions del resum de l’Ànalisi global dels PAE del Bages.

Principals conclusions

L’estudi indica que en matèria d’accessibilitat es constata que el 100% dels polígons són accessibles a menys de 20 minuts en bicicleta, però només el 34,8% requereixen menys de 20 minuts a peu. S’evidencia una clara diferència entre els polígons ubicats en corredors -són els més accessibles- i aquells de major dimensió -els menys accessibles a peu o en bicicleta-. L’accessibilitat dels PAE amb transport públic presenta profundes diferències. Manresa té una accessibilitat molt bona -el 74,3% de la superfície dels PAE es situa a menys de 5 minuts caminant des d’alguna estació-. En canvi, la resta d’àrees presenten una accessibilitat global molt baixa, especialment l’Eix Sallent i Cardener, on l’accessibilitat amb menys de 10 minuts es redueix al 50% de la superfície.  En base a aquestes dades, caldria millorar el transport públic intermodal entre els centres de població i els diversos PAE, per evitar la dependència excessiva del vehicle privat. També caldria explorar estratègies d’interrelació entre els diversos PAE, afavorint l’ús de serveis mancomunats.