Ecologia i competitivitat al sector agroalimentari

El Banc de Projectes del Bages atorga un microcrèdit a OÎCOS
21/09/2017
Certificació energètica d’edificis
27/02/2018
El Banc de Projectes del Bages atorga un microcrèdit a OÎCOS
21/09/2017
Certificació energètica d’edificis
27/02/2018

Ecologia i competitivitat al sector agroalimentari

Ser competitius en temps de crisi, aquesta és la clau de l’èxit dels negocis avui en dia. I per ser-ho, l’austeritat i l’estalvi de costos estan sent la primera premissa, tant en l’àmbit públic com en l’empresarial. Tanmateix, no podem obviar la part més important de tota empresa: els clients! I és que sense ventes, l’empresa no es sosté. Per tant, l’estratègia lògica ha de ser vendre més i millor i disminuir els nostres costos.  És precisament en aquesta línia on el sector agroalimentari té més camp a recórrer i on OÌCOS resulta un col·laborador estratègic valuós.

El sector agroalimentari, tot i la seva diversitat (cuina industrial, panificadores, cellers, cooperatives agrícoles, granges…) presenta algunes característiques comunes com són les necessitats intenses de climatització (càmeres de fred, ventilació, manteniment constant de temperatura), o un elevat consum d’aigua, sovint calenta, per processos de neteja que, al seu torn, implica un abocament d’aigües residuals (a depuradora o clavegueram), o una important generació de residus d’envasos plàstics, cartró i matèria orgànica. Tot plegat suposa uns costos que sovint queden emmascarats sota altres partides pressupostàries molt més grans (com el transport o els RRHH…), i també sovint no es controlen amb prou detall.

 

I això no és tot, a més d’estalviar costos i de ser més sostenibles, la bona comunicació del nostre bon comportament vers l’entorn, millora la imatge de l’empresa i el producte i el fa més atractiu pel consumidor. La sostenibilitat esdevé cada com més una estratègia per a vendre més i millor, molt especialment en el sector de l’alimentació.

I és que estalviar aigua, produir menys aigua residus, estalviar energia o estalviar en la gestió de residus poden ser una estratègia senzilla, ràpida i barata per reduir costos, millorar la nostra imatge d’empresa i producte i, en definitiva, ser més competitius.

Informa’t com OÎCOS pot ajudar-te a reduir costos i, al mateix temps, millorar la teva estratègia de comunicació per vendre més i millor.